Grupa Tkacka 10 X TAK

1972
Grupa 10 X TAK utworzona została w maju 1972 roku przy Sekcji Architektury Wnętrz Okręgu Wrocławskiego ZPAP dzięki inicjatywie samych artystek, głównie Ewy Poradowskiej Werszler.

W grupę artystyczną 10 X TAK zjednoczyły się absolwentki różnych kierunków studiów plastycznych - malarstwa, szkła, ceramiki, architektury wnętrz - aby razem pracować nad tkaniną. Programem były wspólne wystawy, plenery, współpraca w zakresie technik tkackich, wspólna troska o krosna, pracownie, materiały. wszystkimi problemami organizacyjnymi zajmuje się jej inicjatorka Ewa Poradowska Werszler. (z katalogu 5-lecia grupy 10 X TAK, fragment tekstu Agnieszki Garskiej, 1977)

skład grupy 10 X TAK w latach 1972 - 1975 r. (10 osób) :
Maria Ewa Andryszczak, Wrocław;  Maria Białowolska Moroń, Wrocław;  Maria Małgorzata Bogucka, Wrocław;  Maria Gostylla Pachucka, Wrocław, Zofia Gomułkiewicz Godlewska, Wrocław; Zuzanna Kociołek, Wrocław; Maria Krysiak, Wrocław; Barbara Krzywicka Wójcik, Kazimiera Łętowska, Wrocław; Ewa Poradowska Werszler, Wrocław (kierowniczka grupy) 

• Ewa Poradowska Werszler i Maria Białowolska Moroń - udział w targach Plastyki, Warszawa

1973

• M.E. Andryszczak, M. Białowolska Moroń, E. M. Poradowska Werszler - udział w Ogólnopolskich Targach Tkaniny Artystycznej, Centralne Muzeum Włókiennictwa , Łódź

• I - sza wystawa Grupy 10 X TAK - Wystawa Tkaniny Artystycznej, 26 czerwiec - 8 lipiec 1973, Muzeum Architektury, Wrocław, ul. Bernardyńska 5 () plakat () druk : Introdruk z. 19327 - 300 N-10-684, format A3, tójkolorowy.

• II - ga wystawa Grupy 10 X TAK - Galeria PSP ul. Jatki we Wrocławiu.

       

1974
• (3) wystawa Grupy 10 X TAK - Bolesławiecki Ośrodek Kultury w Bolesławcu
• (4) wystawa - "Prezentacje '74", Muzeum Architektury, Wrocław (katalog : )

I PLENER Warsztat Tkacki - Kowary 1974 - pierwszy w kraju plener tkacki w Kowarach zorganizowany z inicjatywy artystek. Nawiązano kontaktu z miejscowa Fabryką Dywanów, której dyrekcja roztoczyła mecenat nad plenerem i grupą , udostępniając uczestniczkom zakwaterowanie oraz materiał.

•  Indywidualne wystawy tkaniny w Klubie Politechniki Wrocławskiej : Z. Kociołek., E.M. Poradowska Werszler,
• Indywidualna wystawa tkaniny - K. Łętowska, Kowary
• Indywidualna wystawa tkaniny - B. Krzywicka Wójcik, Osrodek Kultury, Sysowice
• M. Białowolska Moroń, Z. Godlewska - udział w Ogólnopolskich Targach Tkaniny Artystycznej, Centralne Muzeum Włókiennictwa , Łódź
• W.E. Andryszczak, M. Białowolska Morooń, B. Krzywicka Wójcik - udział w Ogólnopolskiej Wystawie Architektury Wnętrz z okazji XXX-lecia PRL. BWA "Zachęta", Warszawa

1975
• (5) wystawa - w Galerii Szkolnej Technikum Elektrycznego we Wrocławiu
• (6) wystawa poplenerowa Grupy 10 X TAK w Galerii "U Dziennikarzy" we Wrocławiu, czerwiec 
• (7) Wystawa Tkaniny w Klubie Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, wrzesień
• (8) wystawa tkaniny śródplenerowa w Klubie NOT Fabryki "KOWARY" w Kowarach, październik 

II PLENER Ogólnopolski Warsztat Tkacki - Kowary 1975

• (9) Wystawa Tkaniny w Zamku Książąt Pomorskich, Wojewódzkim Domu Kultury w Szczecinie, listopad
• (10) wystawa - "Prezentacje '75", Muzeum Architektury we Wrocławiu, grudzień

• M. E. Andryszczak, K.Łętowska - udział w II Międzynarodowym Triennale Tkaniny, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
• Indywidualna wystawa tkaniny - M. E. Andryszczak "Działanie przestrzenne" ,Galeria Młodych BWA, Wrocław
• Indywidualna wystawa tkaniny - Zuzanna Kociołek, Klub Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
• Indywidualna wystawa tkaniny - E.M. Poradowska Werszler, Klub Ekonomisty, Wrocław

1976
• (11) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary 75, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra, marzec
• (12) wystawa tkaniny śródplenerowa, Kowary, październik
• (13) wystawa - "Prezentacje '76", Muzeum Architektury we Wrocławiu, grudzień

III PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1976
Podpisanie umowy o współpracy grupy 10 x TAK i Fabryki Dywanów w Kowarach.

• E.M. Poradowska Werszler - udział w Wystawie Współczesnej Tkaniny Artystycznej, Opole
• Indywidualna wystawa tkaniny - E.M. Poradowska Werszler, Galeria Mobel Lang, Bazylea, Szwajcaria

1977

odchodzi z grupy B. Krzywicka Wójcik, przyjęte zostają : K. Dyrda Kortyka i A. Sienkiewicz

• (14) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary 76, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra, marzec
• (15) Wystawa - Udział Grupy w wystawie XXX-lecia ZPAP we Wrocławiu

IV PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1977


• (16) wystawa 5-lecia Grupy Tkackiej 10 X TAK, Biuro Wystaw Artystycznych "Awangarda" ul. Wita Stwosza 32 we Wrocławiu, listopad

(skład grupy 10 x TAK w 1977 r - (11 osób) : 
Maria Ewa Andryszczak, Wrocław;  Maria Białowolska Moroń, Wrocław;  Maria Małgorzata Bogucka, Wrocław; Krystyna Dyrda Kortyka, Wrocław;  Zofia Gomułkiewicz Godlewska, Wrocław; Maria Gostylla Pachucka, Wrocław ; Zuzanna Kociołek, Wrocław; Maria Krysiak, Wrocław; Kazimiera Łętowska, Wrocław; Ewa Poradowska Werszler, Wrocław (kierowniczka grupy) ; Agnieszka Sienkiewicz , Wrocław

PRASA o GRUPIE 10 X TAK  (Gazeta Robotnicza, Dziennik PZPR, 19-20 03.1977) ()

• M. Białowolska Moroń, E.M. Poradowska Werszler - wystawa tkaniny w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki , Lubin
• M. Białowolska Moroń, K. Dyrda Kortyka, Z. Kociołek, K. Łetowska, E.M. Poradowska Werszler, A. Sienkiewicz - udział w wystawie "Ponische Textilkunst" Galeria Wertheim, Berlin Zachodni  (Niemcy zachodnie)
• Indywidualna wystawa tkaniny - E.M Poradowska Werszler, Polish Airforce Association, Londyn, Wielka Brytania
• Indywidualna wystawa tkaniny - K. Dyrda Kortyka, Klub Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

1978
Grupa 10 X TAK otrzymuje własna pracownię przy ul. Stare Jatki we Wrocławiu
PRASA :
Gazeta Robotnicza Dziennik PZPR, 3-5.III.1978, nr.10-554(51-9134) ()
• (17) Wystawa inauguracyjna działalność Galerii Grupy Tkackiej 10 x TAK, Salon "ART" Wrocław (zaproszenie ); (prasa o wystawie : z dn. 27.XI 1978, Nr 269(9975))

   

V PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1978

• (18) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary 77, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra, październik
• (19) Udział grupy w zbiorowej wystawie poplenerowej, BWA "Awangarda", Wrocław
• (20) Wystawa Grupy w ramach Gorzowskich Konfrontacji Kulturalnych, Muzeum Okręgowe Gorzów Wlkp.
• (21) Udział grupy w wystawie towarzyszącej otwarciu Międzynarodowemu Triennale Rysunku, Galeria BWA, Wrocław

• K. Dyrda, Kortyka, K. Łętowska, E.M. Poradowska Werszler, A. Sienkiewicz - udział w Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Artystycznej, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra (katalog format A5, monochromatyczny, 16 stron, szyty zeszytowo)
• M.E. Andryszczak, K. Dyrda Kortyka, E.M. Poradowska Werszler, A. Sienkiewicz - udział w Targach Plastyki, Lidzbark Warmiński
• Indywidualna wystawa tkaniny - E.M. Poradowska Werszler "Wystawa jednej tkaniny", Galeria "Intermody", Wrocław
• Indywidualna wystawa tkaniny - E.M. Poradowska Werszler - pokaz prac w Studio 8, Telewizja Polska, Wrocław
• Indywidualna wystawa tkaniny - K. Łetowska, pokaz prac w ogólnopolskich programach rozrywkowych , Telewizja Polska
• Indywidualna wystawa tkaniny - K. Dyrda Kortyka, KMPiK, Lubin
• Indywidualna wystawa tkaniny i grafiki - K. Łętowska, Kłodzk
• Indywidualna wystawa tkaniny - K. Lętowska, salon "Art", Wrocław
• Indywidualna wystawa tkaniny i ceramiki - A. Sienkiewicz, Kłodzk

1979

Do grupy przystepuje B. Burgielska i J. Leśkiewicz Zgieb

VI PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1979

• (22) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary 78, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra, październik

• (23) wystawa Grupy w Muzeum, Zamek, Pabianice, luty ()
• (24) wystawa Grupy, Galeria "X" ZPAP, Wrocław
• (25) wystawa tkaniny Grupy 10X TAK, Klub Prasy i Książki w Zgorzelcu, grudzień  ()
• (26) wystawa - "Prezentacje '79", Galeria PSP "Na Solnym", Wrocław
• (27) wystawa tkaniny artystycznej wrocławskiej grupy 10 X TAK, Galeria Oficyna, Muzeum Okręgowe, Gorzów Wlkp., wrzesień ()

• E.M. Andryszczak, K. Dyrda Kortyka, E.M. Poradowska Werszler - udział w wystawie poplenerowej "Art - Stilon", Muzeum Okręgowe, Gorzów Wlkp.
• E.M. Andryszczak, K. Dyrda Kortyka, Z. Kociołek, E.M. Poradowska Werszler - udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Artystów Tkaczy, Gorzów Wlkp.
• M. Białowolska Moroń, K. Dyrda Kortyka - wystawa tkaniny, Galeria BWA, Wałbrzych
• M. Białowolska Moroń, K. Krysiak - udział w wystawie tkaniny polskiej, Marle (RFN)
• M. Białowolska Moroń, Z. Kociołek, A. Sienkiewicz - udział w wystawie z okazji Dni Polskich, Hagen (RFN)
• E.M. Poradowska Werszler - wystawa indywidualna, galeria TMW "Spojrzenia" Wrocław
• A. Sienkiewicz - wystawa indywidualna, Bolesławiec
• K. Łętowska - wystawa indywidualna, Bolesławiec
• Z Kociołek - wystawa indywidualna, Galeria Teatru Współczesnego, Wrocław

1980

• (28) wystawa Grupy 10 X TAK w BWA w Bydgoszczy, luty
• (29) wystawa Grupy 10 X TAK w Galerii ZPAP Sztuki Współczesnej "Na Solnym" we Wrocławiu, maj (folder : )
• (30) Wystawa "Wrocław grüsst Wien", Wiedeń, marzec - kwiecień  (katalog : )
• (31) Wystawa Grupy w Galerii Sztuki Współczesnej "Koszykowa", Warszawa, listopad - grudzień
• (32) Wystawa Ogólnopolska z okazji 35-lecia Fabryki Dywanów w Kowarach

VII PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1980

• (33) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary 79, Muzeum Okręgowe, Jelenia Góra, październik

PRASA o GRUPIE 10 X TAK  
1. Słowo Powszechne, 5.10.1980, nr 215) () tytuł : "Zaczęło się od sprutych swetrów", autor : R. Łub.
2. ZORZA Ilustrowany Tygodnik Katolików, 28.09.1980, Warszawa, nr 39(1233) () - Tytuł artykułu : "10 x TAK", autor : Hanna Szczawińska.


() Stanowisko Związku Polskich Artystów Plastyków wobec sytuacji w Kraju, z dn. 29 sierpień 1980 r. Warszawa

 

1981

• (34) "Tkanina artystyczna wrocławskiej grupy tkackiej "10 x TAK"", Galeria KMPiK, Poznań, Os. Piastowskie 25, styczeń - (katalog :, format A4 kwadrat, monochromatyczny, szyty zeszytowo, stron 8; Opracowanie Graficzne : Krzysztof Bijczewski; Druk : KAW Poznań, PZGK 6 - 11732/80 - 200 T-17/3205)
• (35) Wystawa Grupy, Galeria w Książu, Wałbrzych
• (36) Wystawa Grupy, BWA Galeria Zamkowa, Lubin,  
(katalog :, format A4 kwadrat; Opracowanie graficzne : Teresa Pacek; Okładka : Ewa Poradowska Werszler "Kosmos", wełna, stilon; Druk : WZGraf. Jawor Da-671-1400-81 - 200 S-23)
(plakat , format A3, dwukolorowy, Druk : WZG Legn. 1060/1400/81 50 szt. S-23)
(prasa: Nowa Miedź - tygodnik Legnicko Głogowski okręgu miedziowego  ) maj -
czerwiec
• (37) Wystawa Grupy, BWA, Racibórz, czerwiec (katalog :format A4, stron 16, szyty zeszytowo; Druk : PPP Prodryn C-1 Racibórz 893-81 200 J-7)
• (38) Wystawa Grupy, Klub Politechniki Wrocławskiej, Wrocław listopad - grudzień
(folder :, - format A6 składane na 2 części, monochromatyczny;  Tekst : Elżbieta Łubowicz; Druk : ZGPWr. Zam 6848/81 - 50.)

VIII PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1981

• (39) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary 80", Jelenia Góra, październik

 

Skład grupy 10 x TAK w 1981 r. (13 osób): 
Maria Ewa Andryszczak, Wrocław;  Maria Białowolska Moroń, Wrocław;  Maria Małgorzata Bogucka, Wrocław; Bożena Burgielska, Kowary; Krystyna Dyrda Kortyka, Wrocław; 
Zofia Gomułkiewicz Godlewska, Wrocław; Maria Gostylla Pachucka, Wrocław ; Zuzanna Kociołek, Wrocław; Maria Krysiak, Wrocław; Jadwiga Leśkiewicz Zgieb, Wrocław; Kazimiera Łętowska, Wrocław; Ewa Poradowska Werszler, Wrocław (kierowniczka grupy) ; Agnieszka Sienkiewicz , Wrocław

Katalog Grupy - Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu;  Redakcja : Elżbieta Łubowicz, Opracowanie graficzne : Stanisław R. Kortyka; Zdjęcia : Andrzej Wawrzyniak;   teksty w katalogu : "Tkanina, Artystki, Kobiety", Zbigniew Makarewicz; "10 x TAK - wrocławskie tkactwo artystyczne", Elżbieta Łubowicz;

1982

IX  PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1982

• (40) Wystawa Grupy 10 X TAK, Jelenia Góra - Katalog wystawy () format A3, składany na 4 części, jednokolorowy. Galeria Sztuki Współczesnej KMPiK, Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 50; Kierownik Galerii Ryszard Ratajczak; Druk : DZG JG 1501-2-0638/82 60 A3 H-22

1983

X PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1983

• (41) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary 81/82" Muzeum w Kamiennej Górze, październik


• (42) Udział Grupy w wystawie "Naturwerkstoffe in der Polnischen angewandten Kunst" (Tworzywa naturalne w polskiej sztuce stosowanej)  Instytut Polski, Wiedeń

prasa na temat grupy 10 x TAK : () Słowo Polskie, 31 III 1983; nr 64, tytuł : "Otwarta pracownia, galeria i kiermasz"; autor: hew


Informacje o zawieszeniu działalności ZPAP - PRASA :
1) () Gazeta Robotnicza Dziennik PZPR, Wrocław sobota 30 lipca 1983 r. Nr. 178   (10.633), tytuł artykułu : Przedsiębiorstwo państwowe "Sztuka Polska", autor -
2) () 1983, - tytuł artykułu : Czasowe zawieszenie działalności ZPAP; autor - 

1984

• (43) "Wrocławska Tkanina i Ceramika Artystyczna", Zwinger, Drezno (katalog : )
• (44) Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra, listopad - grudzień
• (45) Wystawa Grupy : Muzeum w Pabianicach, grudzień (katalog : ) - tekst katalogowy : Ewa Mazany

XI PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1984

• (46
) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '83"

skład grupy 10 X TAK w roku 1984 r. (9 osób) :
Maria Białowolska Moroń, Wrocław;  Maria Małgorzata Bogucka, Wrocław; Bożena Burgielska, Kowary; Krystyna Dyrda Kortyka, Wrocław;  Maria Gostylla Pachucka, Wrocław ; Zuzanna Kociołek, Wrocław; Jadwiga Leśkiewicz Zgieb, Wrocław; Wrocław; Ewa Poradowska Werszler (kierowniczka grupy), Wrocław; Agnieszka Lackorzyńska Sienkiewicz , Wrocław

prasa na temat grupy 10 x TAK : 

1) () miesięcznik społeczno kulturalny "ODRA"  Nr 5 maj 1984

2)  Pismo "Mój Dom" ISNN 0208, nr 15/1984, str. 56-59; tytuł artykułu : "10 X TAK"; autor artykułu : Elżbieta Szpitalak

 

1985

• (47) Wystawa Grupy - Galeria Rzeźby BWA, Warszawa, czerwiec (katalog : ) - tekst katalogowy : Ewa Mazany

XII PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1985

• (48
) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '84"

 

1986

• (49) Wystawa Grupy  - Galeria BWA, Racibórz, styczeń (katalog) tekst katalogowy: Ewa Mazany
• (50) Wystawa Grupy - "Wrocław pozdrawia Drezno", Muzeum Etnograficzne, Drezno (katalog : )

XIII PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1986

• (51) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '85"

1987

• (52) Wystawa Grupy, BWA, Wałbrzych, grudzień (katalog : Druk : DZG 2712-2-1-02795 26.11.86 250 J-22) 
• (53) "Dni Kultury Polskiej", Wisbaden, Niemcy, Zaporoże (ZSRR)

XIV PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1987

 • (54) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '86"

 

1988

• (55) Wystawa Jubileuszowa XV-lecie Wrocławskiej Grupy Tkackiej 10 X TAK, Muzeum Narodowe, Wrocław, marzec (zaproszenie Druk : Indruk W-w zam. 6563 nakł. 500 K-5) 
• (56) Wystawa Grupy, Galeria Sztuki Współczesnej, Kraków, grudzień (folder, monochromatyczny, format A4 składany na 3 części; Druk: D.Z. 7574/88 - M-21(3021) - 150)
• (57) Udział Grupy w Ogólnopolskiej Wystawie "Szkło Współczesne i Tkanina", Moskwa, Leningrad, Sofia
• (58) Udział Grupy w Wystawie Tkaniny "Spotkania '88", Berlin RFN

(List gratulacyjny od Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - mgr Adama Zindulskiego)

XV PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1988

• (59) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '87"

skład grupy 10 X TAK w roku 1988 r. (11 osób) : 
Maria Białowolska Moroń, Wrocław;  Maria Małgorzata Bogucka, Wrocław; Bożena Burgielska, Kowary; Agata Buchalik Drzyzga, Gorzów Wlkp.; Krystyna Dyrda Kortyka, Wrocław;  Maria Gostylla Pachucka, Wrocław; Zuzanna Kociołek, Wrocław; Agnieszka Lackorzyńska Sienkiewicz , Wrocław; Jadwiga Leśkiewicz Zgieb, Wrocław; Wrocław; Ewa Poradowska Werszler (kierowniczka grupy), Wrocław;  Bogusława Zdep Łukasiewicz, Wrocław

prasa na temat grupy 10 x TAK : 
1.
() Słowo Polskie, 11 III 1988; nr 59 (12617), tytuł : "Tradycja z wełny tkana"; autor: Ewa Han; Zdjęcia : Tadeusz Drankowski

2. () Słowo Polskie, 19-20 III 1988; nr - , tytuł : "Potrawy znanych ludzi"; autor: Henryk Dębski

1989

• (60) Wystawa Grupy - Wołowski Ośrodek Kultury - Muzeum Ziemi Wołowskiej, Wołów, marzec - kwiecień (folder, format A4, składany na 2 części, monochromatyczny, tekst : Jan S. Krzysztofik)
• (61) Udział Grupy w Wystawie Exposition Internationale d'Art Contemporain de Wrocław, Pologne a'Rethl, Francja

XVI PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1989

• (62) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '88"

prasa na temat grupy 10 x TAK : 
1.
() Słowo Polskie, 8 II 1989; nr 29 (12890), tytuł : "Wpisane we wrocławski pejzaż"; autor: Ewa Han

2. () Gazeta Robotnicza, 8 II 1989; nr 29 (1449) 169 (12456), tytuł : "Ulica Jatki"; autor: Zofia Gebhard; Zdjęcia  : Tadeusz Szwed

1990

• (63) Wystawa Grupy w Ogólnopolskiej Wystawie "Małe Formy Tkackie, BWA Jelenia Góra

XVII PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1990

• (64) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '89", BWA Awangarda, Wrocław

1991

• (65) Wystawa Grupy - Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego, Wrocław, Kwiecień
Katalog  - () - format okładki A4 składany na 3 części, wewnątrz luźne kartki z notami biograficznymi artystek; monochromatyczny; opracowanie graficzne : Andrzej Martyna; Zdjęcia : Adam Gajewski; Test katalogowy : Adam Gajewski; (); Druk : SOW zam. 167 marzec 91; termin wystawy : kwiecień 1991
• (66) Wystawa Grupy - Kreissparkasse, Tübingen, Niemcy - grudzień
Prasa na temat wystawy : (), ()
• (67) Udział Grupy w Panorama de la Culture Contemporaine de Pologne, Reims, Francja

XVIII PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1991

• (68) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '90"

Prasa na temat grupy 10 x TAK : 
1.
Textilkunst, ISSN 0934-3342, 1991, Heft 3, strona 147 (krótka informacja o Grupie 10 x TAK)

2. Textilkunst, ISSN 0934-3342, 19.Jahrg.Dezember 1991, Heft 4.; pismo pełno kolorowe, artykuł z barwnymi ilustracjami w języku niemieckim na stronach : 186 -188; Tytuł : Die polnische Webgruppe "10 x TAK" in Wroclaw"; autor artykułu : Ewa Poradowska Werszler

 

1992

• (69) Wystawa 20. lecia GRUPY 10 x TAK - Ośrodek Propagandy Sztuki, BWA, Łódź;  BWA Zielona Góra; BWA Gorzów Wlkp. (zobacz prasa na temat wystawy)

Katalog wystawy - Grupy () format kwadrat z A4; 30 stron pełny kolor; trzy języki : polski, angielski, niemiecki; na okładce : Wrocławska Grupa Tkacka "10 x TAK""; teksty katalogowe :"Grupa 10 x TAK", Irena Huml, "Wrocławska Grupa Tkacka 10 x TAK", Ewa Maria Poradowska Werszler"; Projekt Katalogu : Stanisław R. Kortyka; Autorzy Zdjęć : Bronisław Burgiel, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Holuka, Ryszard Siara, Wojciech Zawadzki; Tłumaczenie tekstów : Magdalena Moroń - j. angielski, Agnieszka Josiak - j. niemiecki; Katalog wydano przy wsparciu finansowym BWA we Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Fabryki Dywanów w Kowarach oraz Grupy Tkackiej 10 x TAK; Druk : Wrocł. Zakł. Graficzne Zd-1; Zam. 155/92/01 

XIX PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1992

• (70) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '91"

prasa na temat grupy 10 x TAK : 
1.
Textilforum, () 1992, Heft 1, strona 9; tytuł artykułu : "10 x TA in Tübingen"; autor artykułu : Inge Reuter Eck (język niemiecki) 

2. Text i Textil, wyd. Łódź, 1992, Numer 3/marzec, strona 12-14; tytuł artykułu : "10 x TAK"; autor artykułu : Irena Huml (język polski i angielski) 

3. Ziemia Gorzowska () z cyklu Kultura i Oświata nr 3/21.01.1992 r.; tytuł artykułu : "Festiwal królowych"; autor artykułu : Gabriela Balcerzakowa 

3. Ziemia Lubuska () magazyn nr 25/30-31.01.1992 r.; tytuł artykułu : "10 x TAK w Gorzowie"; autor artykułu : hc 

4. Informator kulturalny województwa zielonogórskiego Rok II 8(11) listopad 1992, str. 3-5 

 

 

1993

• (71) Wystawa Grupy i zaproszonych gości - Międzynarodowa Wystawa Tkaniny Unikatowej "Tkanina, Muzyka, Architektura" przy Wratislavia Cantas '93; komisarz wystawy : Ewa M. Poradowsa Werszler, Wrocław, sierpień

katalog wystawy () format A4 , klejony, pełny kolor, stron 64 - na temat tkaniny od str. 15 do 45, dwujęzyczny : polski, angielski; Tekst o tkaninie : Agata Saraczyńska; Redakcja Zofia Gebhard; Red. Techn. Tadeusz Foltańki; Tłumaczenie : Anna Rojkowska; Oprac. graf. : Roman Kowalik; Wydawca : Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu; Druk : A.G. "APLA"
Prasa na temat wystawy : Słowo Polskie () Nr 200 (14273) z dn. 26 sierpień 1993, str. 4; tytuł artykułu : Sploty; autor : Renata Sabatowska

• (72) Wystawa - Sztuka i Produkcja, Instytut Wzornictwa Przemysłowego , Warszawa, komisarz wystawy : Stanisław Trzeszczkowski

katalog wystawy () format kwadrat z A4 , klejony, pełny kolor, stron 74; trójjęzyczny : polski, angielski, niemiecki; Teksty w katalogu : Dr. Barbara Kulczycka, Danuta Wróblewska, Stanisław Trzeszczkowski; Redakcja katalogu : Stanisław Trzeszczkowski; Opracowanie redakcyjne : Danuta H. Swidida; Opracowanie graficzne : Maciej Kałkus; Tłumaczenie : Mirosław Dołowy (niemiecki), Stowarzyszenie tłumaczy Polskich (angielski); Zdjęcia : Lech Andrzejewski, Tadeusz Drankowski, Stanisław Kortyka, M. Mańkowski, Piotr Mastalerz, Mikołaj Popławski, Wacław Rymko, Teresa Szymanowicz; Druk Zakład Wydawniczo poligraficzny BLUGRAF, Warszawa
Prasa na temat wystawy : Plastyka i wychowanie () Nr 1-1994(277) indeks 372773, str. 62-63 () tytuł artykułu : Kowary w Warszawie; autor : Andrzej Przedpełski

 

XX PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1993

• (73) Wystawa poplenerowa "Warsztat Tkacki Kowary '92"

1994

• (74) Wystawa Grupy - Galeria Filharmonii, Wrocław, luty; komisarz wystawy Renata Kill Kentel
katalog wystawy () format prostokąt z A5 , szyty zeszytowo, monochromatyczny, informacja o wystawie strona strona 20 : (

• (75) Aukcja dzieł sztuki przy Wratislavia Cantas ()  10. listopad, Wrocław

• (76) Małe Formy Tkackie;   kurator wystawy : Ewa Poradowska Werszler; BWA, Jelenia Góra - październik 1994; Czechy, Meiningen, Niemcy - styczeń - luty 1995
Katalog wystawy () format kwadrat z A4, szyty zeszytowo 10 stron, pełny kolor, papier : kreda mat; trójjęzyczny : polski, niemiecki,, czeski; tekst katalogowy : Ewa Poradowska Werszler; Opracowanie graficzne : Marek Liksztet; Druk : Wyd. RCK Jelenia Góra
Zaproszenia - format połowa z A6, monochromatyczne

XXI PLENER Międzynarodowy Warsztat Tkacki - Kowary 1994

• (77) Wystawa poplenerowa "XX Warsztat Tkacki Kowary '93"

prasa na temat grupy 10 x TAK : 
1. Design  () Wiadomości Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Nr 1-2/'94; str. 54-57, artykuł z kolorowymi ilustracjami; tytuł artykułu  : Sztuka i produkcja; autor : Danuta Wróblewska

1998

Wystawa Jubileuszowa Grupy 10 x TAK „Reminiscencje” - 30.12.97. - 31.01.1998 r. - Galeria Tkacka Na Jatkach , Wrocław

skład grupy 10 X TAK w roku 1998 r. (9 osób + 2) : 
Maria Białowolska; Agata Buchalik  Drzyzga; Bożena Burgielska; Krystyna Dyrda  Kortyka; Renata Kill  Kentel; Zuzanna Kociołek; Jadwiga Leśkiewicz  Zgieb; Ewa Poradowska  Werszler (kierowniczka grupy) ; Bogusława Zdep  Łukasiewicz; Maria Bogucka  • 1918 - +1995; Agnieszka Sienkiewicz  • 1944 - +1991


Wrocławska Grupa Tkacka „10 x TAK” powstała w 1972 r. przy Związku Polskich Artystów Plastyków. Utworzyły ją w większości absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, które w latach 60 - 70 studiowały na jej różnych fakultetach. Zainteresowania idące w kierunku twórczości tkackiej pozwoliły im szybko odnaleźć cel dążeń artystycznych. Grupa nie ogłosiła wspólnego programu artystycznego i nie skłaniała się do takiej tendencji. Dzięki temu artystki posiadały swobodę w kreacji,  miały możliwość indywidualnego rozwoju  oraz  szybko mogły ukierunkować swoje poszukiwania twórcze.

Grupa od początku swojego powstania opracowała statut, który określił zasady przynależności do niej. Zasada otwartej grupy oznacza, że może się zmieniać jej skład osobowy, zobowiązuje każdego jej członka  do udziału w zbiorowych wystawach Grupy.

Prof. Irena Huml w katalogu 20 - lecia Grupy napisała: „ Wrocławskie środowisko tkackie budowane od podstaw pozwala utożsamić się ze spontanicznie zawiązaną przed dwudziestu laty grupą występującą pod intrygującym hasłem „10 x TAK”. Inicjatorką jej była Ewa Poradowska Werszler również obecny lider i kierownik grupy. Owo sakramentalne TAK wypowiedziało w 1972 roku dziesięć artystek, ...... Ważne było owo TAK gdyż oznaczało dla każdej z nich podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi twórczej, skierowanie swych zainteresowań ku tkaninie, która nie miała w ówczesnym Wrocławiu swego miejsca ani w uczelni ani wśród działających poza nią twórców, a tym samym miejscowej tradycji.”

Dla wszystkich artystek Grupa była miejscem startu w nieznane poszukiwania twórcze związane ze sztuką włókna. Kilka z nich zrezygnowało z przynależności do Grupy i wybrały inną drogę, miejsca te zostały szybko wypełnione nowymi talentami. Dwie spośród pierwszej dziesiątki związały się z Grupą do końca swojego życia, te miejsca będą zawsze puste i niezastąpione. 
Międzynarodowa popularność Grupy, oraz jej sukcesy zostały osiągnięte  dzięki indywidualnym ambicjom i rzetelnej pracy twórczej tych  artystek, które  czują  trwały związek  z nią. Na przestrzeni mijającego 25 - lecia, każda z członkiń grupy podążyła własną drogą twórczą, wykorzystując włókno jako medium w swoich dziełach i każda wypracowała sobie własną sylwetkę artystyczną zdobywając dla siebie niewątpliwe sukcesy.

Nie przeszkadzało to jednak, aby kontynuować ideę podjętą w 1972r, a więc wspólne wystawy, spotkania, seminaria, plenery, które na trwałe z cementowały historię z dniem dzisiejszym.

Jeśli mówi się o sztuce włókna i wrocławskiej tkaninie artystycznej , nie dziwi już nikogo magiczna nazwa „10 x TAK”, coraz więcej odbiorców sztuki włókna trafia do Galerii „Na Jatkach”, która  jest kolebką wrocławskiej tkaniny artystycznej i siedzibą Grupy „10 x TAK”.
Dzięki Grupie „10 x TAK” tkanina artystyczna wpisała się na trwałe na mapę kulturalną Wrocławia.

Wystawa została zorganizowana w Galerii Tkackiej „ Na Jatkach”, z okazji jubileuszu został wydany zestaw pocztówek w formie składanego katalogu.

2002

• 30-lecie Wrocławskiej Grupy Tkackiej „10xTAK”

Program uroczystości:
09.06.2002 . godz. 19.00 - Kościół Parafialny Matki Boskiej Częstochowskiej we Wrocławiu, ul. Kochanowskiego. Msza Święta dziękczynna i wspomnienie zmarłych.
11.06.2002 . godz. 17.00 – Galeria Tkacka „Na Jatkach”. Wrocław
Wernisaż wystawy Grupy „10 x Tak”, oraz spotkanie z członkiniami Grupy, poczęstunek, wieczór wspomnień. Wystawa czynna 12.06.2002 – 20.06.2002 r.

W wystawie udział brały : Maria Białowolska, Agata Buchalik Drzyzga, Bożena Burgielska, Krystyna Dyrda Kortyka, Zofia Godlewska, Maria Gostylla Pachucka, Renata Kill Kentel, Zuzanna Kociołek, Jadwiga Leśkiewicz Zgieb, Kazimiera Łętowska, Ewa Maria Poradowska Werszler.