Prof. hab. Irena Huml

Historyk sztuki i krytyk, autorka ok. 500 studiów, artykułów, recenzji w licznych krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych oraz wstępów do katalogów wystaw. Ponadto ma na swym koncie rozdziały w różnych drukach zwartych i publikacje książkowe m.in.: monografię Stowarzyszenia "Warsztaty Krakowskie", i inne opracowania jak "Polska Sztuka Stosowana XX wieku", "Współczesna Tkanina Polska", "Olgierd Szlekys i Sztuka Wnętrza" i kilka innych pozycji. Od czasu ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim związana jest z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie gdzie prowadzi seminarium doktoranckie "Architektury Wnętrz i Rzemiosła Artystycznego", na którym obroniono już szereg dysertacji doktorskich.