Norbert
Zawisza

Dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

 

Urodzony w 3 maja 1940. Studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Walickiego, obroniona u prof.dr hab. Zygmunta Świechowskiego).

Od 1961 do 1970 pracował w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, opiekując się zbiorami grafiki. Od 1970 do 1973 był odpowiedzialny za akcję popularyzacji sztuki w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 1973 do 1976 był konsultantem naukowo-historycznym w Zakładzie Badawczym Związku „Cepelia” w Warszawie. Jednocześnie, od 1970 prowadził wykłady z historii sztuki i kultury w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, od 1973 jako pracownik etatowy. W latach 1978-1991 pełnił funkcje Kierownika Międzywydziałowej Katedry Teorii i Historii Sztuki i okresowo członka różnych senackich i rektorskich komisji. W wyniku konkursu, w 1981 został dyrektorem Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

W latach 1992-1999 był wykładowcą w Université de la Mode przy Politechnice Łódzkiej i uniwersytecie Lyon2. Nadal pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (7 nagród rektorskich i dwukrotnie nagrody Ministra Kultury i Sztuki II stopnia). Od 1996 jest wykładowcą na Wydziale Kierownictwa Produkcji Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, .

Współpracował w redakcjami „Słownika Artystów Polskich” w Instytucie Sztuki PAN Warszawa i „Polskiego Słownika Biograficznego PAN Kraków, (łącznie około 10 arkuszy autorskich), redakcją „TextilForum”, „Surface”, „TextiTextil” i „Fibres and Textiles in Western Europe” (jest autorem około 200 opracowań naukowych, popularnonaukowych, wstępów do katalogów, recenzji i scenariuszy filmów dokumentalnych).

Jest autorem, lub współautorem ponad 100 scenariuszy i komisarzem ponad 100 wielkich, krajowych i zagranicznych prezentacji sztuki polskiej, polskiej tkaniny historycznej i współczesnej. W 1989, wspólnie z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zainicjował cykl wystaw prezentujących zasoby skarbców katedralnych i sztuki sakralnej diecezji – miedzy innymi – w Łowiczu, Gnieźnie, Włocławku, Warszawie, Łodzi. Od 1982 kieruje Biurem Organizacyjnym Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi. Od 1982 był członkiem jego Rady Programowej, a od 1992 „aż do odwołania” przewodniczącym Rady.

Był wielokrotnie członkiem komisji weryfikacyjnych (dydaktycznych i artystycznych) i jury krajowych i międzynarodowych imprez artystycznych, miedzy innymi: Ogólnopolskiej Wystawa Tkaniny Unikatowej, Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej, Międzynarodowego Nadbałtyckiego Biennale Miniatury Tkackiej na „Darze Pomorza” w Gdyni, Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi (6 razy przewodniczący), International Triennial of Textile Patterns w Budapeszcie, International Biennial of Lace w Brukseli i innych.

Jest członkiem-założycielem European Textile Network, członkiem-założycielem Krajowej Izby Mody, członkiem-założycielem Stowarzyszenia Projektantów Polskich, członkiem-założycielem Stowarzyszenia Muzeów Polskich, członkiem Advisory Board Friends of Fiber Art International członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członkiem honorowym Fondation de la Tapisserie, des Arts de Tissu et des Arts Muraux de la Communauté Française de Belgique w Tournai, członkiem honorowym Stowarzyszenia Miłośników Haftu, prezesem Rady Fundacji PROTEXTIL.