Andrzej
Banachowicz 

adres korespondencyjny:
Poznań