Grażyna   
Brylewska

adres korespondencyjny:
31 062 Kraków, ul. Krakowska 21/6

Ur. w 1950 r. Ukończyła Państwowa Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując dyplom malarstwa i tkaniny w 1973 r. W roku 1989/90 studiowała jako stypendystka w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych w Wiedniu. Zajmuje się tkanina artystyczną. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą. Laureatka nagród i wyróżnień.