Eva 
Damborska

adres korespondencyjny:
Czechy, 70 100 Ostrava, Privozska 30
e-mail: eva.damborska@centrum.cz

www.sca-art.cz 

 

Motto:  
"Wierzę że „Sztuka jest cenniejsza niż złoto”.  

 
 
  

Urodzona w Olomovc W 1965. Zainteresowanie sztuką tekstylną rozpoczęło się po zetknięciu z polską twórczością gobelinową. Zostało pogłębione przez wielokrotne uczestnictwo w międzynarodowym sympozjum sztuki włókna „Warsztat Twórczy Kowary” pod kierownictwem Ewy Poradowskiej-Werszler. Pierwszy raz uczestniczyła w sympozjum w 1978 roku.

Brała również dwukrotnie udział w ogólnopolskim plenerze „Inspiracje” organizowanym w Gdyni.

Jest członkiem Unii Artystów Plastyków Republiki Czeskiej i grupy „In Signum”.  
Poświęciła się tkaninie unikatowej, grafice oraz grafice komputerowej.

Od 1976 roku uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych na terenie byłej Czechosłowacji, a od 1992 roku w Republice Czeskiej. W swoim dorobku ma 6 ekspozycji indywidualnych. Swe dzieła prezentuje regularnie poczynając od roku 1990 na przeglądach ostrawskich artystów plastyków „Salon”. Uczestniczyła wielokrotnie w zbiorowych wystawach w Polsce, Austrii i Niemczech.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień.

Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w latach  1978, 1988, 1994, 1998 - 2005.

• Udział w wystawie XXX -lecie tkaniny na Dolnym Śląsku - Warsztat Twórczy - Kowary, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 12.VI. – 15.VIII.2003