Zuzanna
Kociołek 

adres korespondencyjny:
Polska, 54-345 Wrocław; ul. Liskiego 9/8

 

Studiowała na Wydziale Ceramiki i Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom otrzymała w 1967 roku. Zajmuje się tkaniną artystyczną i malarstwem. Od roku 1972 jest członkiem Grupy Tkactwa Artystycznego „10 x TAK". Od tego też roku uczestniczy we wszystkich akcjach, plenerach, wystawach Grupy. Od 1968 r. należy do ZPAP.

Udział w wystawach od 1974 roku.
od 1972
Członkini Grupy Tkackiej 10 X TAK 

Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w latach  1974 - 1990.

Wystawy indywidualne:
1974 - Galeria Politechniki Wrocławskiej 1975 - Galeria Politechniki Wrocławskiej
1986 - Galeria Fabryki Dywanów w Kowarach

Udział w wystawach zbiorowych zagranicznych:
1980 - „Wrocław pozdrawia Wiedeń", Instytut Kultury Polskiej w Wiedniu 1983 - Tworzywa naturalne w polskiej sztuce stosowanej, Instytut Kultury Polskiej w Wiedniu
1984 - Wrocławska tkanina i ceramika artystyczna, Zwinger, Drezno
1986 - Wrocławska tkanina artystyczna, Muzeum Etnograficzne - Drezno 1987 - Dni Kultury Polskiej, Wiesbaden; Wystawa Dni Kultury Polskiej, Zaporoże
1988 - Ogólnopolska wystawa: Polskie Współczesne Szkło i Tkanina, ­Moskwa, Leningrad, Sofia; „Spotkania 88" Tkanina Artystyczna, Berlin; Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Artystycznej, Homl, ZSRR; Współczesna Tkanina Polska, Praga Exposition Internationale d'Art Contemporain de Wrociaw Pologne Rethel, Francja; 1991 - „10 x Tak" - Textilkunst aus Polem Tiibingen

Udział w wystawach zbiorowych krajowych: 
1972 - Targi Plastyki, Warszawa
1974 - Targi Tkaniny Artystycznej, Centralne Muzeum Włókiennictwa, tódź; „Prezentacje 74", Muzeum Architektury, Wroclaw
1975 - „Prezentacje 75", Muzeum Architektury, Wrocław 1976 - „Prezentacje 76", Muzeum Architektury, Wrocław
1978 - Wystawa Tkaniny towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Ry­sunku, BWA, Wrocław
1979 - „Wrocław lat siedemdziesiątych", Ratusz, Wrocław; „Prezenta­cje 79" BWA, Wrocław; Wystawa poplenerowa „ART-STILON 78", BWA, Gorzów Wlkp.
1980 - Ogólnopolska Wystawa Tkaniny artystycznej z okazji 35-lecia Fa­bryki Dywanów w Kowarach, Kowary
1985 - Okręgowa Wystawa Plastyki „Na Ostrowie", Wroclaw; Ogólnopol­ska Wystawa Miniatur Tkackich, Galeria Desa, Łódź
1986 - Targi Sztuki „INTERART 86", Poznań
1990 - Ogólnopolska Wystawa „Mate Formy Tkackie", BWA, Jelenia Góra 1991 - Miniatura Tkacka z Kolekcji Stołecznego Biura Wystaw Artystycz­nych, Galeria „Test", Warszawa
1992 - „Kontynuacje Wrocław 1992" - Wrocław

Udział w Plenerach, Sympozjach, Konferencjach:
Ogólnopolski Plener Tkacki „Warsztat Tkacki - Kowary" 1974-1988; Mię­dzynarodowy Plener-Sympozjum „Warsztat Tkacki - Kowary"1989-1990, 1991 ; Ogólnopolski Plener Tkacki Art Stilon-Lubniewice 1978-1979; Plener „Uroki Ziemi Pszczyńskiej" 1978-1979, 1980.

1987 - otrzymała odznakę „Zasłużony Działacz Kultury"

Prace w zbiorach m.in.:
Galeria Fabryki Dywanów - Kowary; Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi; Ośrodek Tkaniny „Poltegor" - Wrocław; Muzeum Watykańskie ­Watykan; Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych. Galeria „Test"
Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: USA, RFN, Szwecja, Dania, Kanada, Francja, Szwajcaria, Holandia, Belgia, Australia, Botswana.


ZUZANNA KOCIOŁEK - od początku istnienia Grupy „10 x TAK" uczestniczy w jej działaniach, wystawach i plenerach. Jest ona, podobnie jak więk­szość pozostałych artystek wychowanką wrocławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i należy do tego samego pokolenia. Wydział Ceramiki i Szkła ukończyła w 1967 roku.
Obecnie uprawia tkaninę i malarstwo. Przy czym w tkaninie wypowiada się w sposób, który może świadczyć o reminescencjach studiów ceramicznych. Komponuje bowiem najczęściej prace silnie zróżnicowane, fakturalnie, o głębokich reliefach typu rzeźbiarskiego, które można kojarzyć z kształtowaniem panneaux z ceramicznej gliny. Artystka chętnie sięga też po żywe kolory i ostre zestawienia barw. Preferuje układy wertykalne nie przestrzegając najczęściej osi symetrii.
Żywiołowość kompozycji nawiązuje w pewien sposób do natury. Niektóre tkaniny porównać można z takimi zjawiskami jak deszcz czy śnieg, na co wskazywać by mogła np. jedna z prac zatytułowana „Lawina", inne zaś nie posiadające tytułów pozwalają na liczne indywidualne skojarzenia. Twórczość artystki w dziedzinie tkaniny jest różnorodna i trudno orzec jaki rodzaj wypowiedzi preferuje, ma bowiem w swym dorobku zarówno kompozycje powściągliwe w wyrazie jak i inne o charakterze typowo ornamentalnym.
Wydaje się, że najbardziej pasjonuje autorkę sam proces kreacji, który jest wykładnią różnych jej stanów emocjonalnych przekladanych na język plastyczny. „Tkając osiąga się specyficzny stan ducha - stan skupienia, który tak trudno uzyskać we współczesnej rzeczywistości" mówi Zuzanna na temat czasu tworzenia. Przeżycie osobiste i odczucie innej natury pozwalają wyzwolić jej określoną ilość energii dynamizującej działanie a równocześnie sprzyjają pogłębieniu samowiedzy i wejrzeniu w głąb własnej istoty, nigdy do końca niepoznanej, a pojmowanej niemal jako część kosmosu.
Rodzaj wrażliwości Zuzanny Kociołek, poszukiwanie organicznego związku z przyrodą i najszerzej pojmowanym światem aż po transcendencję czynią z niej autorkę, która szczególnie silnie reaguje na impulsy płynące z zewnątrz by je następnie przetworzyć i nadać kształt plastyczny w zależności od występującej aury. Stąd też zapewne tak znaczna różnorodność jej prac wymykająca się klasyfikacji.