Urszula
Kołaczkowska 

adres korespondencyjny :
Polska, 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 2/15

Urodzona w Lublinie w 1911 roku

Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w 1982, 1987 - 2002

• Udział w wystawie XXX -lecie tkaniny na Dolnym Śląsku - Warsztat Twórczy - Kowary, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 12.VI. – 15.VIII.2003