Ewa
Łukiewska   
 

 
adres korespondencyjny :
Polska, 80-444 Gdańsk, al. Legionów 72/7
E-mail : ewikul@interia.pl 

 


Urodzona w Gdańsku w 1956 roku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza.
Dyplom uzyskała w 1981 r. z tkaniny, w pracowni prof. Józefy Wnukowej.

Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, a także w pokazach indywidualnych w kraju i za granicą, na których otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

Od 1989 roku uczestniczyła w kilkudziesięciu międzynarodowych plenerach i sympozjach artystycznych.

Prace w zbiorach:
Muzeum Narodowego w Gdańsku, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Rzemiosła w Krośnie. W kolekcji „Small pieces for Europe” – Bebington – England, Urząd Miejski w Sopocie i w Gdańsku oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Równolegle do tkaniny artystycznej, zajmuje się malarstwem, rysunkiem a także realizacjami z papierem czerpanym

Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w 1996 - 2002  

• Udział w wystawie XXX -lecie tkaniny na Dolnym Śląsku - Warsztat Twórczy - Kowary, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 12.VI. – 15.VIII.2003

„Piękne jest to, co w oglądzie zmysłowym lub wyobrażeniowym daje szczególnego rodzaju przyjemność, poniekąd oderwaną od powszednich, pospolitych dążeń, trosk i potrzeb.
Przeważnie implikuje się, że owa przyjemność płynie a takich mglisto określonych cech przedmiotu, jak Harmonia, sprawność wykonania, zdolność budzenia swoistych wzruszeń, czyli emocjonalna „wymowność”.

  J.Woźniakowski


Indywidualna wystawa Ewy Łukiewskiej, malarki z  wykształcenia, pasjonującej się równocześnie tkaniną, a szerzej sztuką włókna, jak również fotografią, nosi tytuł „Autorefleksja”. Mimo, że nie jest to pokaz retrospektywny, stał się dla samej Autorki okazją do głębszej zadumy nad dwudziestoletnią drogą twórczą.

Artystka bowiem przed dwudziestu laty tj. w 1981 roku ukończyła studia w gdańskiej PWSSP (obecnie Akademii Sztuk Pięknych). Dyplom uzyskała w wybranej przez siebie Pracowni Tkaniny Artystycznej prowadzonej przez prof. Józefę Wnukową, mimo że studia malarskie odbyła pod kierunkiem prof. Kazimierza Śramkiewicza. Ten wybór świadczył o silnej motywacji do podjęcia niełatwego wyzwania, pracy z włóknistą materią i klasycznym warsztatem tkackim. Zarówno tkanina dyplomowa, jak i wiele następnych respektowały w pełni wymogi tradycyjnej sztuki tkackiej.

Na aktualny pokaz składają się dwa cykle. Jeden z nich pozostaje w konwencji tkaniny prezentując subtelne kompozycje przepojone powietrzem i światłem o przeźroczystej strukturze, wykonane z barwionego lnu i złotej nitki. Dla wydobycia owej cechy lekkości i przejrzystości eksponowane są na płytach plexi. Cykl ten złożony z czterech części nosi symboliczny tytuł „Żywioły”, które jak wiadomo filozofowie greccy uważali za cztery główne elementy czy pierwiastki wszechświata. Prace mają więc tytuły” „Woda”, „Ogień”, „Powietrze”, „Ziemia”. Są to tematy, które, jak widać nieustannie pobudzają wyobraźnię artystów.

Drugi cykl wnosi zupełnie odmienną materię od niedawna dopiero obecną w twórczości Autorki. Jest nią własnoręcznie czerpany papier otrzymywany z różnych roślin i celulozy. Tego typu papier stał się popularnym tworzywem wśród wielu polskich artystów z kręgu sztuki włókna. „...” Cykl ten zatytułowany metaforycznie „Plagi egipskie” składa się z dziesięciu prac symbolizujących wszystkie plagi jakie Pan Bóg zesłał na Egipt za karę, że faraon nie pozwalał ludowi Izraela opuścić „Ziemi egipskiej - domu niewoli”, jak mówi Stary Testament. Odwzorowanie ich w sztuce występuje od dawien dawna, lecz nadanie im współczesnego wyrazu jest zjawiskiem ze wszech miar interesującym, zwłaszcza XXI wieku, w którym pojawiają się takie powroty, a ponadto występują w formie pozbawionej literackich przedstawień wyrażając niecodzienną symbolikę innymi środkami - nastrojem i przenośnią.

Wystawa Ewy Łukiewskiej odkrywa więc różne obszary inspiracji i poszukuje dla nich języka dzisiejszej wizualizacji.

  Irena Huml

Warszawa w sierpniu 2001