Maria Grażyna
Malinowska Krakowczyk

 

adres korespondencyjny:

Urodziła się w Pabianicach. Studia artystyczne ukończyła w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki. Członek ZPAP, okręg Katowice. 

 

Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w latach  1975, 1977, 1978, 1980, 1985 - 1987.