Anna  
Olczyk Kocikowa

adres korespondencyjny:
Polska, 91-718 Łódź; ul. Chryzantem 6 m. 20 

Urodzona w Tarnowskiej Woli. Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom na Wydziale Włókiennictwa w 1959 roku. Od 1963 roku pracuje twórczo w zakresie tkaniny artystycznej. Organizuje własne wystawy. Za pracę twórczą i pedagogiczną w PLSP w Łodzi otrzymała nagrody i wyróżnienia, Między innymi: Medal I Międzynarodowego Triennale Tkaniny Artystycznej w Łodzi. Medal 30-Lecia PRL, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Honorową Odznakę Miasta Łodzi. Prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą.

• Udział w wystawie XXX -lecie tkaniny na Dolnym Śląsku - Warsztat Twórczy - Kowary, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 12.VI. – 15.VIII.2003