Katarzyna 
Paszkowska   

 

adres korespondencyjny :

 

Uczestniczyła  w Warsztatach Twórczych WT Kowary