Tamila 
Pechenjuk
 

adres korespondencyjny :
Ukraina
79011 Lwów-II
ul. Zaryckych 28-7

Tel. +38 / 032 2388479