Ewa Maria 
Poradowska Werszler
adres korespondencyjny :
Polska,  51-604 Wrocław; ul. Cieszkowskiego 10A
E-mail : rav@id.pl 
www.werszler.biznes.net 

• Ur. 1942 r. Warszawa (Polska) • Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dziś Akademia Sztuk Pięknych) na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom magistra Sztuki otrzymała w 1967 r. • Zajmuje się sztuką włókna i aranżacją przestrzeni  • Od 1968 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1992/1999 Prezydium GKR ZPAP • W 1972 r. założyła Grupę Tkactwa Artystycznego "10 x TAK" we Wrocławiu • Od roku 1974 jest inicjatorem i kuratorem Międzynarodowego Pleneru - Sympozjum "Warsztat Tkacki - Kowary" • W 1978 r. zorganizowała Pracownię - Galerię "Na Jatkach" we Wrocławiu, którą od roku 1991 samodzielnie prowadzi. Organizowane są w tam wystawy twórców i artystów miłośników sztuki włókna z całego świata. Od 1996 r. wykładowca na Podyplomowym Studium ASP we Wrocławiu "Dyscypliny Plastyczne w Architekturze". Od 1999 r. adiunkt ASP we Wrocławiu.

• Od 1991r. należy do European Textile Network • W 1991 r. założyła Fundację na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, gdzie pełni funkcję Prezesa • W 1992 r. założyła we Wrocławiu "Wrocławski Ośrodek Tkactwa Artystycznego" przy Galerii Tkackiej "Na Jatkach", w którym prowadzi zajęcia dydaktyczne • Od 1992 r. jest członkiem kuratorium Europejskiego Biennale Tkaniny Eksperymentalnej "Flexible" • W 1992 r. zainicjowała Międzynarodowe Biennale "Małe Formy Tkackie".

Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, laureatka wielu nagród przyznanych w kraju i za granicą.
Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych na całym świecie. Miedzy innymi: Muzeum Watykańskie, Raiffeneisenhof Bildngszentrum, Graz, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra, Muzeum Okręgowe "Spichlerz", Gorzów Wlkp., Kolekcja SBWA, Warszawa, POLTEGOR, Wrocław, Kolekcja Miniatur Fundacji "PROTEXTIL", Fabryka Dywanów, Kowary, Muzeum Archidiecezjalne, Wrocław i inne.

Udział w wystawie XXX -lecie tkaniny na Dolnym Śląsku - Warsztat Twórczy - Kowary, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 12.VI. – 15.VIII.2003

 

• Geboren 1942  in Warschau (Poland) • Studium an der Staatlichen Hochschule für bildende Künste in Wrocław • 1967 Diplomkünstler • Seit 1968 Mitglied des Verbandes Polnischer Künstler (ZPAP) •  1972 gründete sie die Textilkunst-Gruppe "10xTAK" (10xJA) in Wrocław. Seit 1974 ist sie Initiator und Kurator des Internationalen Plenair-Symposiums "Textilkunst-Werkstatt-Kowary". 1978 Einrichtung von Atelier-Galerie "Na Jatkach" in Wrocław, das sie seit 1991 selbständig leitet. Seit 1998 Doctor Titel.

Als Künstler tätig auf dem Gebiet Textilkunst.

Seit 1991 gehört sie dem European Textile Network an. 1991 gründete sie die Stiftung zur Entwicklung des Wrocławer künstlerischen Gewebes und ist dort als Vorstandsvorsitzende tätig. 1992 gründete sie in Wrocław das "Wrocławer Zentrum für Textilkunst" an der Textil-Galerie "Na Jatkach", in dem sie auch Unterricht  gibt. Seit 1992 ist sie Kuratoriums-Mitglied der Europäischen Biennale des Experimentellen Gewebes "Flexible". 1992 organisierte sie die Internationale Biennale "Kleine Textilformen".

Teilnehmer an Sitzungen, Symposien, Konferenzen im In- und Ausland. Teilnahme an vielen Einzel- und Sammelausstellungen. Preisträgerin vieler Auszeichnungen und Stipendien. Arbeiten von ihr finden sich in Sammlungen: Vatikanisches Museum, Raiffeisenhof, Bildungszentrum Graz, Zentrales Museum Włókiennictwa, Łódź, Museum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra, Bezirksmuseum "Spichlerz", Gorzów Wlkp., Sammlung SBWA, Warschau, POLTEGOR, Wrocław, Miniaturensammlung der Stiftung "PROTEXTIL", Teppichfabrik, Kowary.

 

W mojej twórczości opowiedzenie się za tekstylnym medium było całkiem naturalne. Skłonność do architektonicznej dyscypliny, porządku wewnętrznego oraz przyjemność w wydłużonym cyklu kreowania dzieła, przyczyniły się do uznania tej dyscypliny sztuki jako najbliższej mojej psychice i mojemu temperamentowi twórczemu. Studia na wydziale architektury wnętrz w PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, wniosły do mojego sposobu myślenia i kreacji dodatkowy spokój, dały podstawy projektowania konstrukcyjnego, również ważnego w realizacji tkaniny. Upewniły mnie także w tym, że wnętrze użytkowe pozbawione elementów materii miękkiej, staje się zimnym gabarytem samym dla siebie.

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę jako projektant wnętrz, równocześnie  studiowałam zagadnienia z zakresu technologii tkaniny i  technik tkackich, które stały się szybko moim głównym zainteresowaniem.

W ten sposób znalazłam ważną dla siebie i niekonwencjonalną drogę wypowiedzi twórczej, którą stale pogłębiałam i odkrywałam na niej wciąż nowe efekty. Wkraczając na drogę eksperymentów tkackich dostrzegłam wyjątkowe bogactwo środków ekspresji i multimedialność, scalającą doświadczenia różnych dyscyplin plastycznych.

Moje poszukiwania artystyczne ostatecznie skupiły się na tworzeniu tkaniny unikatowej, w której dominuje relacja między surowcem, splotem i światłem.


     
                                                                                                                                        

więcej informacji : www.werszler.w.pl