Wiktoria
Rafa-Słowik  

+1990
 
  
 
 

 

 

Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w 1979, 1984, 1985