Dorota Sak

adres korespondencyjny:
Polska, 94-056 Łódź, ul. Napierskiego 2/44

E-mail : sakdor@priv4.onet.pl 

 

 

 

 


Urodzona w 1962r. w Tarnowie.
W latach 1985 - 1990 studiowała w PWSSP w Łodzi na Wydziale  Włókienniczym.
Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Katedrze Ubioru w 1990r.
Od 1990r. pracuje w macierzystej uczelni, obecnie na stanowisku adiunkta oraz od 2001r.na Uniwersytecie Mody przy Politechnice Łódzkiej.
W latach 1999 - 2002 była członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zajmuje się malarstwem, sztuką włókna i projektowaniem ubioru.

Prace prezentowała na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą (Australia, Japonia, Korea, Litwa, Niemcy, Ukraina, USA, Wielka Brytania) .

Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Św.Jerzego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego "Wiklina".

Brała udział w Sympozjum WT Kowary w roku 2005