Krzysztof   Stanisław
Siuto

adres korespondencyjny:
Polska, 93-154 Łódź, ul. Malczewskiego 30/3; 

Urodził się w 1959 r. Dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w 1993 r. Studia filozoficzne w Instytucie Teologiczno Filozoficznym w Łodzi. Udział w wystawach w kraju i zagranicą, prace w kolekcjach prywatnych.