Małgorzata
Tokarska

adres korespondencyjny:
Polska, 91-038 Kraków, ul. Starowiślana 55/4

 

Urodzona w Krakowie w 1963 r. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Z.Grzybowskiego i pracowni prof. J.Nowosielskiego.
Specjalizacja z tkaniny artystycznej w pracowni prof. Kwietnia. 1992 -1993 stypendium w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze w pracowni
prof. H. Herpicha.

1994 - wystawa indywidualna - Galeria Tkacka „Na Jatkach” we Wrocławiu.
Od 1993r bierze udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą ( ok.10 )  

• Udział w wystawie XXX -lecie tkaniny na Dolnym Śląsku - Warsztat Twórczy - Kowary, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 12.VI. – 15.VIII.2003

Nagrody:
Norymberga - Kraków - 10 lat wymiany studentów.
1997 - Jelenia Góra - Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa „WT-Kowary’96”

Aby powstała tkanina koniecznym jest wielokrotne krzyżowanie , przeplatanie wątku z pionowymi nitkami osnowy. To ciągłe przenikanie się dwóch przeciwnych kierunków, dające w ostateczności jednorodną materię, stało się punktem wyjścia w moich poszukiwaniach.
Rozpoczynając pracę od styku pionu i poziomu otrzymuję geometryczne układy, które charakteryzują się powtarzalnością pewnego elementu.
Staram się aby prace moje były skupione, skoncentrowane, kontemplacyjne.
W tym co z natury sprzeczne, przeciwstawne szukam równowagi i harmonii.
Każda z tych prac stanowi osobny eksperyment warsztatowy.
Wykorzystuję często gotowe materiały i poprzez proste zbiegi typu nacinanie, przeplatanie, naklejanie uzyskuję nową jakość.