Małgorzata   
Wyszogrodzka - Trzcińska

adres korespondencyjny:
Polska
94-002 Łódź, ul. Sprinterów 2/27 
+ 48 (71) 6348247


Urodzona w Łodzi w 1949 roku. Studia ukończyła w PWSSP w Łodzi w 1974 roku, gdzie pracuje jako pracownik dydaktyczny katedry dziewiarstwa. Zajmuje się twórczością w zakresie tkaniny unikatowej z wykorzystaniem technik dziewiarskich. Uczestniczy w wystawach krajowych i międzynarodowych.  

• Udział w wystawie XXX -lecie tkaniny na Dolnym Śląsku - Warsztat Twórczy - Kowary, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 12.VI. – 15.VIII.2003