Anna
Zaniewicka-Goliszewska   

adres korespondencyjny :
Polska, 01-323 Warszawa 83, p.o. box 16
E-mail: epoka@ach.waw.pl 

 

Urodzona w Warszawie w 1950 roku. PLSP, Dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, Pedagogika. Zajmuje się tkaniną artystyczną.
Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w 1982 - 1984, 1988, 1994 - 1999

• Udział w wystawie XXX -lecie tkaniny na Dolnym Śląsku - Warsztat Twórczy - Kowary, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 12.VI. – 15.VIII.2003