Henryka
Zaremba 
  
adres korespondencyjny :
Gorzów Wlkp.

 

Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w 1978, 1984, 1985, 1987