Irena
Zawało  
  
adres korespondencyjny :
Grodno (Białoruœ)

 

Uczestniczyła w Warsztatach Twórczych WT Kowary w 1988