Bibliografia - Prasa, listy na temat WT

1975

1   -  ( ) - , Tytuł artykułu: "Plener "Kowary 75", autor : lamid

2 - Głos Wybrzeża -  ( ) - , 2.08.1976,   Tytuł artykułu: "Wszystko o wełnie", autor : A.K.

1976

1 -  -  ( ) - , Tytuł artykułu: "Warsztat Tkacki "Kowary 76", autor : -

2 -  Słowo Polskie  ( ) Dziennik, Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, środa 10.XI.1976, Nr 257(9369), Tytuł artykułu: "Utkane z włóczki", autor : Zofia Frąckiewicz, foto: A. Konarski

1977

1 - Słowo Powszechne ( ) - pismo codzienne, Warszawa, poniedziałek 14 listopada 1977, Nr 254(9580) Rok XXXI, Wydanie B, Tytuł artykułu: "Nowe Techniki tkactwa artystycznego - Pokłosie pleneru dywanowego", autor : stad

2 - Nowiny Jeleniogórskie ( ) - tygodnik ilustrowany, 19 października 1977, Nr 42(1004) Rok XIX,  Tytuł artykułu: "Inspiracja jesieni", autor : Henryk Stobiecki

1978

1 - Gazeta Robotnicza ( ) - dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Partii, Wrocław, poniedziałek 9 października 1978, Nr 230(9313)  Tytuł artykułu: "Warsztat Tkacki Kowary - 78", autor : -

LISTY

1 - Dyplom - List pochwalny od Miejskiej Rady Narodowej i Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kowarach

1979

1 - Gazeta Robotnicza ( ) - dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Partii, Wrocław, czwartek 8 listopada 1979, Nr 252(9631)  Tytuł artykułu: "Dwa razy tkanina", autor : Ewa Han

2 - Słowo Polskie ( ) - dziennik Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, 7.XII.1979, Nr. 275 (10276) Tytuł artykułu - brak, Autor : CAF Hawałej

3 - Tygodnik Ilustrowany ( ) - Rok XXII, 24 października 1979, Nr. 43 (1109), Tytuł artykułu : brak - autor : Andrzej Szpak

1980

1 - Nowiny Jeleniogórskie ( ) - Tygodnik PZPR, 15 października 1980, Nr. 42 (1160)  Tytuł artykułu: "Warsztat Tkacki w Kowarach", autor : -

2 - Nowiny Jeleniogórskie ( ) - Tygodnik PZPR, 29 października 1980, Nr. 44 (1162)  Tytuł artykułu: "Niedosyt", autor :  Zofia Gebhard

3 - Sowo Polskie ( ) - Dziennik Wrocław, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, 5 listopada 1980, Nr. 240 (10532)  Tytuł artykułu: "Pejzaż górski zaklęty w tkaninie", autor :  Zofia Frąckiewicz

 4 - Tygodnik Społeczno Polityczny ( ) - 29 stycznia 1981,  Tytuł artykułu: "Nie wykorzystane możliwości", autor :  Ewa Han

1981

- brak -

1982

- brak -

1983

1) Gazeta Robotnicza () Dziennik PZPR, poniedziałek 19 grudnia 1983, nr. 298 (10.752), tytuł artykułu : "Czekając na wystawę", autor artykułu : Grażyna Wróbel

2) Słowo Polskie () Dziennik Wrocławski, środa 26 X 1983, Nr 219 (10.1718), str. 3, tytuł artykułu : "Warsztat tkacki - Kowary 1983", autor artykułu : Ewa Han

3) Gazeta Robotnicza () Dziennik PZPR, poniedziałek 14 październik 1983, nr. 41 (1047), tytuł artykułu : "W kowarskich "Dywanach" plener tkacki po raz dziesiąty", autor artykułu : -

1984

- brak -

1985

1. Słowo Polskie ( ) z dn. 11.12.1985 r. tytuł artykułu : "Lata kowarskich poszukiwań w tkaninie", autor tekstu : Ewa Han

2.  Słowo Polskie ( ) - tytuł artykułu "Warsztat Tkacki Kowary '85, Piękny dar dla Krzysztofa jabłońskiego", autor tekstu : E. Ster

1986

1. Nowiny Jeleniogórskie  ( ) tygodnik PZPR, z dn. 3.XII 1986, Nr 48 (1162); tytuł : "Przemysłowy patronat", autor : -

2. Słowo Polskie  ( ) z dn 17.XII 1986;  tytuł : "Wełna na kilogramy ";  autor  : Ewa Han

3. Rzeczypospolita  ( )  z dn. 22-23. XI. 1986, nr. 273(1494);  tytuł : Warsztat tkacki - Kowary '86"; autor : Jż.

1987

- brak -

1988

1. Słowo Polskie - () z dn.7.II.1989, Tytuł : "Po piętnastym plenerze", autor : Roman Skiba

2.  () z dn.15.XI.1989, tytuł: "Dzieła z kowarskiej wełny", autor : hosz.

3.  Magazyn Kulturalny Wrocławia  () () Nr.1/1990 , tytuł : "Złączeni kowarską wełną" autor : Ewa Han

4. List gratulacyjny  ( ) od Wicewojewody Jeleniogórskiego Jakuba Adamczyka

1989

1.  Magazyn Kulturalny Wrocławia  () () Nr.1/1990 , tytuł : "Złączeni kowarską wełną" autor : Ewa Han

2.  Gazeta Robotnicza ()  16/II/90, Nr 40(12627), tytuł: "Tkanie jest dla bab", autor : Zofia Gebhard

3.  Karkonosze ()  nr 1/149/90, styczeń, tytuł: "Wełnian nic sympatii", autor : Ewa Han

4.   () , tytuł: "Tkane światy", autor : -

5.   () , tytuł: "Między wątkiem a osnową", autor : Iwona Peryt Gierasimczuk

1990

 1.  LIST od Wojewody Wrocławskiego ( )  

1991

1.  Słowo Polskie  ( 12-13 październik 1991; nr 239 (13703); Tytuł : Jesienne sploty; autor artykułu : map

2.  Gazeta Robotnicza  ( 14 październik 1991; nr 240 (13131); Tytuł : Pasje tkackie; autor artykułu : łag

3. Textilforum  () Nr 1/92 str. 9, (w języku niemieckim) tytuł artykułu: " Kowary '91", autor : Ewa Poradowska Werszler

1992

1. Komunikaty w prasie lokalnej Wrocławia (

2. Słowo Polskie () 20.X.1992, tytuł artykułu : "Setki nitek", autor : Ewa Han

3. Textilforum  () Nr 1/93 str. 8, (w języku niemieckim) tytuł artykułu: "Int. Pleinair Kowary '92", autor : Ewa Poradowska Werszler

4. Textilkunst () Nr 1/93 (w języku niemieckim) tytuł artykułu: "19. Internationales Pleinair-Symposium "Warsztat-Tkaki-Kowary 1992" in Polen", autor : -

5. .... () ... (w języku angielskim) tytuł artykułu : "Weaver's Workshop - Kowary'92", autor : -

6. Design  () Wiadomości Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Nr 2-3/'93; str. 24-25, artykuł z kolorowymi ilustracjami; tytuł artykułu  : Warsztat Tkacki Kowary'92; autor : Ewa Poradowska Werszler

1993

1.  International Tapestry Network ( )  Nr. 4 1993/94 (j. angielski); tytuł artykułu : "Sympozium Wrsztat Tkacki Kowary '93"; Autor : Ewa Poradowska Werszler

2.  International Textilkunst ( ) str. 23; ( j. niemiecki); tytuł artykułu : 20. Internationales Pleinair Symposium Weber Werkstatt Kowary '93"; autor : -

3. Gazeta Lwowska ( )  Lwów, 28 luty 1993; Nr 4(80), str. 7; (w języku polskim) ; tytuł artykułu : "XX Międzynarodowy Plener Sympozjum oraz Warsztaty Tkackie Kowary '93"; autor : Michał Dejnega Jezupilski 

4. Atelier ( ) Ctrnactidenik soucasneho vytvarneho umeni 26/22.12.1993, str. 9; (w języku czeskim) ; tytuł artykułu : "XX Międzynarodowy Plener Sympozjum oraz Warsztaty Tkackie Kowary '93"; autor : Maria Szadłowska

 

1994

1) Karkonosze ( ) ( ) listopad- grudzień Nr 6/201/94; ISSN 1232-3535; strona 23, 24; tytuł artykułu : "Kowarskie warsztaty tkackie po raz dwudziesty pierwszy"; autor : Ewa Maria Poradowska Werszler

MFT - 2) Twój Styl  () Nr. 2(55) luty 1995, str. 114;  tytuł artykułu : "Uroda małych tkanin" ; autor : Wojciech Krauze; (DOTYCZY : Wystawa Małych Form Tkackich)

MFT - 3) Atelier  () Pismo Czeskie, Nr. 3/2.2. 1995;  tytuł artykułu : "Biennale malych tkalcovskych forem" ; autor : Hana Pafkova; (DOTYCZY : Wystawa Małych Form Tkackich)

MFT - 4) Meiningen  () Niemieckie pismo, Nr. 1 Januar 1995;  tytuł artykułu : "Meininger Galerie ADA zeigt Werke von 48 Künstlern" ; autor : -; (DOTYCZY : Wystawa Małych Form Tkackich)

MFT - 5) Kultur  () Niemieckie pismo, Nr. Donenstag 12 Januar 1995;  tytuł artykułu : "Nach Jelenia Gora und Prag nun in Meiningen" ; autor : -; (DOTYCZY : Wystawa Małych Form Tkackich)

MFT - 6) Thüringer Allgemeine  () Niemieckie pismo, Nr. T LO SU3   8 Februar 1995;  tytuł artykułu : "Wolle und Leinen vereint mit Plastik und Metall" ; autor : -; (DOTYCZY : Wystawa Małych Form Tkackich)

MFT - 7) Meiningen  () Niemieckie pismo,  1995;  tytuł artykułu : "Internationale Webkunst in der Galerie ADA" ; autor : -; (DOTYCZY : Wystawa Małych Form Tkackich)

MFT - 8) -  () Niemieckie pismo,

MFT - 9) -  () Niemieckie pismo,

 

1995

 1. Text i Textil () lato 1996 ISSN 1233-765X, str. 21 (polski); 22 (angielski), Tytuł artykułu : XXII Międzynarodowy Plener sympozjum Warsztat Tkacki Kowary '95"; autor : Ewa Poradowska Werszler

1996

1. Textilforum ( ) nr 1/97; str. 11, (język niemiecki); tytuł artykułu : "Textilkunstsymposium in Polen"; autor  -

2. Słowo Polskie ( ) nr 261(15247)  z dn. 7.XI.1996;  tytuł artykułu : "Tkanina XX wieku"; autor : Ewa Han

3. Słowo Polskie ( ) nr 239, z dn. 11.X.1996; tytuł artykułu : "Grand Prix dla Ewy"; autor  -

4. - ( ) -; tytuł artykułu : "Magiczne płaszcze"; autor  kak

5. - ( ) -; tytuł artykułu : "Jedwab na każdą okazję"; autor  kak

6. (DOTYCZY MFT) - Życie ( ) Nr 50, dn. 27.XI.1996, środa; tytuł artykułu : "Tkaniny z Mokotowa"; autor : KAŚ

7. (DOTYCZY MFT) - Gazeta Stołeczna ( ) Nr 277(2267), dn. 28.XI.1996, czwartek; tytuł artykułu : "Nowa galeria szkolna"; autor : EWA

1997

1.   - ( )  -; tytuł artykułu : "Kowarska wełna w rękach tkaczy artystów, Piękne z pożytecznym"; autor  : Ewa Han

2.   - ( )  z dn. 29 październik 1997; tytuł artykułu : "Karpacz - Tkaniny i wernisaże"; autor  : bob

1998

1) Gazeta Wrocławska ( , ) Jelenia Góra, Piętek 16.X.1998, ISSN 1427-1885, Nr. 243/42; Tytuł artykułu : "Kilimowa moda i jedwabne koronki - 25 lat tkania"; autor : ZOT

2) gazeta ( ) - ; tytuł artykułu : "Kowarski watek sztuki włókna"; autor : Ewa Han

1999

1) Weekend A-Z () strona 10, tytuł artykułu : "Elastyczność dyscypliny", autor : AS; (Dotyczy wystawy FLEXIBLE)

2) Wieczór Wrocławia () z dn. 3.XI.1999 r., tytuł artykułu : "- ", autor : -  (Dotyczy wystawy FLEXIBLE)

3) Nowiny Jeleniogórskie () tygodnik społeczny, Nr 43 (2158) rok 42; z dn. 26.X.1999; strona 19, tytuł artykułu : "Festiwal sztuki włókna", autor : Małgorzata Potoczak Pełczyńska

2000

1) Kurier Kowarski () lipiec - sierpień - wrzesień 2000; str. 8; Tytuł artykułu : "Artyści włókna - Kowary 2000"; autor : Krystyna Henike

2) Nowiny Jeleniogórskie, Tygodnik Społeczny () Nr 43(2210) rok 43, z dn. 24 października 2000 r.; Tytuł artykułu : "Magia włókna"; autor : Marek Lis

2001

1) Kurier Kowarski (, , ) październik - listopad - grudzień 2001, strona 16, 17, 18; Tytuł artykułu : " Warsztat Twórczy Kowary"; autor : Ewa Poradowska Werszler, Krzysztof Sawicki

2) -  () tytuł artykułu "Odejście od nitki wełnianej"; autor : Małgorzata Potoczak Pełczyńska

2002

1. Textile forum ()  Nr 1/2003 (język niemiecki); tytuła artykułu : 29. Int. Textilkunst - Symposium in Kowary"; autor : -

2. Regionalny Tygodnik Informacyjny () z dn. 17 października 2002 r. Kowary; tytuł artykułu : "Przed jubileuszem"; autor : pis

3. Nowiny Jeleniogórskie () Tygodnik społeczny Nr 42 (2313) rok 45; z dn. 15 października 2002 r. ; tytuł artykułu : "Zmiany na żywym organizmie"; autor : Małgorzata Potoczak Pełczyńska

2003