Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi

organizator :

Centralne Muzeum Włókiennictwa
(wystawy WT w latach : 1988,1989, 2002, 2003)


Polska, 93-34 Łódź; ul. Piotrkowska 282
tel. (0-42) 684 6142, 683 2684;    fax (0-42) 684 3355
www.muzeumwlokiennictwa.pl
ctmustex@muzeumwlokiennictwa.pl
dyrektor: Norbert Zawisza

 

Historia i statystyka.

W 1972 roku Centralne Muzeum Włókiennictwa, Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi i Związek Polskich Artystów Plastyków przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Ministerstwa Przemysłu Lekkiego i Prezydium Rady Narodowej Łodzi zorganizowali 1 Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Przemysłowej i Unikatowej w Łodzi. W katalogu zapowiadali przekształcenie go w imprezę międzynarodową. Tak stało się od 1975 r.  

Początkowo prezentacje odbywały się w dwu odrębnych działach – tkaniny przemysłowej (gdzie dopuszczano również ekspozycję projektów) i tkaniny unikatowej. O ile dział tkaniny unikatowej systematycznie się rozwijał, to dział tkaniny przemysłowej nie zyskał szerszego zainteresowania. Druga prezentacja międzynarodowa w 1978 była i ostatnią. W 1981 oficjalnie zrezygnowano z ekspozycji tkaniny przemysłowej; od 1985 roku triennale nosi już obecną nazwę. Następne po 1981 roku międzynarodowe wystawy-konkursy organizowało już tylko Centralne Muzeum Włókiennictwa. Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi zajmowało się organizacją wystaw cyklicznie, lub okazjonalnie towarzyszących triennale. Spośród tych cyklicznych najważniejsze to (od 1978) Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, a od 1985 Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej (od 1998 przejęta przez Centralne Muzeum Włókiennictwa i Fundację PROTEXTIL).  

Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi jest zamkniętą wystawą-konkursem sztuki tkackiej, dostępną jedynie dla artystów imiennie zaproszonych.  
Imprezą kieruje Rada Programowa. Jest ona powoływana każdorazowo w innym składzie przez przewodniczącego Rady (od 1992, aż do odwołania jest nim Norbert Zawisza, jednocześnie dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa). Rada decyduje o wszystkich sprawach organizacyjnych i programowych związanych z przygotowaniem wystawy-konkursu.  
Rada Programowa zaprasza do współpracy konsultantów narodowych, których zadaniem jest wyselekcjonowanie i zgłoszenie do udziału w wystawie limitowaną liczbę artystów. Limity ustala Rada Programowa. Zwykle, konsultant zgłasza reprezentację tylko jednego, swojego kraju. Konsultantami są wybitni artyści, dyrektorzy muzeów, krytycy sztuki zainteresowani tkaniną. Propozycje konsultantów narodowych są dla Rady Programowej wiążące. W krajach, w których nie ma konsultantów, lub których konsultanci nie wywiązują się z dobrowolnie przyjętych obowiązków Rada Programowa zaprasza artystów sama.  

Reprezentacja Polski wyłaniana jest innym trybem. Rada Programowa dokonuje wyboru kolegialnie, albo powołuje odrębne gremium, nazywane Małą Radą Programową, której zadaniem jest wybór polskich artystów tkaczy. Polska reprezentacja liczy około 15 % spodziewanej liczby wszystkich uczestników wystawy-konkursu.  

Rada Programowa ustala regulamin imprezy; od 1978 roku nie uległ on istotnym zmianom.  

Rada Programowa dokonuje wyboru międzynarodowego jury wystawy-konkursu spośród najwybitniejszych twórców tkaniny i krytyków sztuki. Jury liczy 5-9 osób. Reprezentanci Polski są w nim zawsze w mniejszości. Jury spośród siebie wybiera przewodniczącego. Poza warunkami ustalonymi przez regulamin jury każdorazowo ustala tryb pracy i kryteria swoich preferencji.  

Rada Programowa dokonuje selekcji imprez towarzyszących. Są to zgłoszone jako takie wystawy indywidualne i zbiorowe, prezentacje narodowe, warsztaty artystyczne i plenery jakie odbywają się w Polsce i poza jej granicami w roku triennale.  
Przewodniczący Rady Programowej spośród pracowników Centralnego Muzeum Włókiennictwa na 2-2,5 roku przed planowaną następną wystawą-konkursem powołuje Biuro Organizacyjne Triennale.  

Świadomie, zgodnie z intencją organizatorów Regulamin triennale bardzo ogólnie określa przedmiot promocji triennale. Była i jest to najszerzej pojmowana tkanina. Wcześniejsze wersje regulaminu były bardziej rygorystyczne i wymagały, aby były to kompozycje wykonane (jednocześnie) z zastosowaniem techniki splotu i z materiałów włókienniczych. Wersja ostatnia regulaminu wymaga, aby zgłaszane prace były wykonane albo z zastosowaniem „techniki przeplotu”, albo z „materiałów włóknistych”.

Rada Programowa nigdy nie preferowała jakiejkolwiek, określonej formy wypowiedzi artystycznej, stąd obok tkanin wykonywanych tradycyjnymi technikami dopuszczano kompozycje reliefowe, rzeźbę i inne, różne kompozycje przestrzenne. Rady Programowe triennale nie narzucały i nie preferują jakichkolwiek programów, tematów, lub haseł.

Statystyka dotychczasowych Międzynarodowych Triennale Tkaniny w Łodzi:

1. 1972, 25 maja – 26 czerwca

1 Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Przemysłowej i Unikatowej Łódź 1972  
Udział 161 artystów z Polski; 166 prac eksponowanych.  
W Dziale Tkaniny Unikatowej udział 77 artystów; 77 prac  
W Dziale Tkaniny Przemysłowej udział 89 artystów, 89 prac.

2. 1975, 22 października – 31 grudnia

1 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Polska, Łódź 75  
Udział 14 państw, 163 artystów; 167 prac.  
W Dziale Tkaniny Unikatowej udział 108 artystów, 107 prac.  
W Dziale Tkaniny Przemysłowej udział 61 artystów, 60 prac.

3. 1978, 2 października – 31 grudnia

3 Triennale Tkaniny Unikatowej i Przemysłowej – Łódź 78  
Udział 28 państw, 204 artystów, 204 prac.  
W Dziale Tkaniny Unikatowej udział 147 artystów, 143 prac.  
W Dziale Tkaniny Przemysłowej udział 62 artystów, 61 prac.

4. 1981-1982, 19 października 1981 – 18 stycznia 1982

4 Triennale Tkaniny Unikatowej i Przemysłowej – Łódź ’81  
Udział 28 państw, 101 artystów, 99 prac (odtąd tylko w Dziale Tkaniny Unikatowej). 

5. 1985-1986, 23 października 1985 – 9 marca 1986

5 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź ’85  
Udział 32 państw, 110 artystów, 104 prac.  

6. 1988, 30 maja – 31 października

6 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź ’88  
Udział 30 państw, 106 artystów, 103 prac.  

7. 1992, 25 maja – 22 listopada

7 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź ’92  
Udział 37 państw, 107 artystów, 105 prac.  

8. 1995, 5 czerwca – 31 października

8 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź ’95  
Udział 47 państw, 132 artystów, 130 prac.  

9. 1998, 28 maja – 31 października

9 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź ’98  
Udział 45 państw, 121 artystów, 117 prac.  

10. 2001, 28 maja – 31 października

10 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Łódź 2001  
Udział 52 państw, 139 artystów, 137 prac.