Wrocław

Galeria Tkacka Na Jatkach 
Galeria BWA AWANGARDA
Galeria BWA Design
Muzeum Architektury
Galeria u Dziennikarzy

Oficjalna strona miasta Wrocław : www.wroclaw.pl

 


  Galeria Tkacka Na Jatkach
(wystawy WT w latach : 1990-2004)

dr. hab. Ewa Poradowska Werszlser
Polska 50-111 Wrocław, ul. Stare Jatki 19/24, 
 Tel./Fax +48 (71) 344 38 78
E-mail: rav@id.pl          www.werszler.w.pl

Galeria należy do zespołu 24 kamieniczek, które już we wczesnym średniowieczu były murowane. Tak zwane "Macella antiqua" - znajdują się na terenie Starego Miasta, w części północno-zachodniej, w pobliżu koryta Odry, na północ od Kościoła Św. Elżbiety, na obszarach pierwotnej kurii książęcej.   W latach 1241/42, przy założeniu miasta, Stare Jatki wraz z innymi pobliskimi terenami  zostały ofiarowane wójtowi i radzie miejskiej. Od najwcześniejszych lat jedynie Jatki posiadały   funkcję handlową, a nazwa ich pochodzi  od kramów mięsnych. Obecnie, dawna funkcja obiektu nadaje uliczce unikalny charakter. Od 1991r. uliczka wraz z ulokowanymi na niej galeriami stanowi własność Związku Polskich Artystów Plastyków. Galeria Tkacka natomiast, istnieje tutaj od 1978 roku, wypracowała sobie specyficzny klimat i własne tradycje.  Jest miejscem kontaktów i spotkań artystów, siedzibą grupy tkackiej "10xTAK", oraz Fundacji na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z propozycjami Galerii

• Wystawy
Indywidualne i zbiorowe prezentujące dzieła w zakresie sztuki włókna Kiermasze, pokazy dokumentacji i  spotkania autorskie. Współpraca z innymi galeriami w kraju i za granicą w zakresie promocji sztuki polskiej.

• Plenery
Międzynarodowy Plener - Sympozjum "Warsztat Tkacki - Kowary" adresowany do artystów zajmujących się sztuką włókna,  organizowany co roku od 1974r w malowniczej kotlinie jeleniogórskiej. Podczas "WT Kowary" odbywają wystawy indywidualne i zbiorowe, seminaria poświęcone sztuce włókna, oraz prace warsztatowe z powierzonych materiałów.
Patronat nad plenerami sprawuje Fabryka Dywanów Kowary Spółka Akcyjna, Kowary, ul. Zamkowa 9

• Szkoła Tkacka
Nauka tkactwa artystycznego dla początkujących i zaawansowanych
w zakresie technik tkackich, oraz zagadnień związanych z projektowaniem obiektów tkanych. Zajęcia prowadzone są w formach pozaszkolnych. Cykl kształcenia jest dwuletni, kończy się przeglądem, wystawą prac.

• Sprzedaż
Dzieł sztuki: tkaniny unikatowe, patchworki, batiki, rysunek, grafika, malarstwo. Odzieży i galanterii artystycznej oraz wyrobów pamiątkarskich.
Artykułów tkackich i dziewiarskich: wełna, bawełna, len, sizal, juta, narzędzia , krosna, farby. Wydawnictw artystycznych i katalogów.

 


   BWA Wrocław - Galeria Sztuki Współczesnej

  Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu istnieje od 1962 roku.
  Obecnie dysponuje pięcioma galeriami sztuki współczesnej: "Awangarda", "Design", "Galeria Szkła i Ceramiki", "Galeria Dokumentu" oraz "Piwnice BWA".

  Biuro Wystaw Artystycznych "Awangarda"
  (wystawy WT w latach : 1989, 1990, 1999)


  LOGO

  ul. Wita Stwosza 32
  50-149 Wrocław
  tel.(0-71) 344 10 56
  tel.(0-71) 342 92 67
  tel.(0-71) 342 92 68
  fax (0-71) 344 73 24
  e-mail: bwa@kki.net.pl
  dyrektor: Wojciech Stefanik
  Budynek galerii

  Galeria "Awangarda" Biura Wystaw Artystycznych we Wrocławiu skupia się głównie na prezentacji najnowszych dokonań sztuki polskiej i światowej. Jest głównym organizatorem "Międzynarodowego Triennale Rysunku", którego pierwsza edycja odbyła się w 1968 roku
  z inicjatywy Andrzeja Willa (posiłkowanego później przez Natalię LL i Andrzeja Lachowicza) i miała z założenia być prezentacją osiągnięć sztuki neoawangardowej.
  Do dzisiaj w tej prestiżowej imprezie, udział biorą artyści o uznanej pozycji w świecie sztuki (m.in. Christo, Milan Kniźak, Hermann Nitsch, Zbigniew Dłubak).
  Instytucja promuje lokalne środowisko artystyczne (m.in. Luxus, Romuald Kutera, Zdzisław Jurkiewicz, Kazimierz Głaz), jak również studentów i absolwentów wrocławskiej ASP. We współpracy z tą uczelnią organizowana jest cyklicznie "Krajowa Wystawa Młodych" - konkurs imienia Eugeniusza Gepperta, organizowane są wystawy dyplomowe i inne (np. wystawa "Doświadczenia", w której udział wzięli: Tomasz Domański, Barbara Fus, Bogna Kozera). Galeria pielęgnuje artystyczne tradycje Wrocławia organizując wystawy problemowe ("Polska Abstrakcja Analityczna") i historyczne (np.:"Plakat Wrocławski 1968-1993", "W kręgu Galerii <Pod Moną Lizą>") oraz cykle wykładów ("Zjawiska i tendencje w sztuce Wrocławia ostatnich 45 lat").
  "Awangarda" organizuje wiele ekspozycji we współpracy z innymi wrocławskimi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną (Muzeum Narodowe, Fundacja WRO), jak również z ośrodkami zagranicznymi. Często organizuje wystawy klasyków sztuki światowej (np. Lucio Fontana, Gunter Uecker, Eric Anderson). Galeria jest aktywna wystawienniczo również na polu fotografii ("Fotografowie z Pragi").
  "Awangarda" publikuje bardzo interesujące wydawnictwa.
  Josef Albers
  Josef Albers - malarstwo, wystawa
  Prace z kolekcji Getulio Alvianiego
  , 1998
  Prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, w ramach której organizuje takie przedsięwzięcia jak: "Wojewódzki konkurs wiedzy o sztuce współczesnej", "Warsztaty aktywnej percepcji sztuki współczesnej" (we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym we Wrocławiu), warsztaty twórcze prowadzonej przez Laboratorium Edukacji Twórczej z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, spotkania i prelekcje o tematyce związanej ze sztuką współczesną, wykłady znaczących krytyków sztuki z Polski i z zagranicy (Izabela Kowalczyk, Paweł Polit itp.). Należący do BWA Ośrodek Dokumentacji Sztuki gromadzi, opracowuje i udostępnia informacje o twórcach wrocławskich i artystach związanych z programem BWA, a także o ważnych zjawiskach i wydarzeniach artystycznych.

  Malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, szkło, ceramika, instalacja, performance, multimedia.

   

     Galeria "Design" Biuro Wystaw Artystycznych
  (wystawy WT w latach 1984, 1987, 1992, 1999)

  LOGO
  ul. Świdnicka 2-4
  50-067 Wrocław
  tel. (0-71) 344 84 85
  fax (0-71) 344 73 24
  kierownik: Grażyna Deryng (od 1992 r.)
   
  Galeria "Design" założona w 1976 roku pod nazwą "Mały Salon", pod obecną nazwą i przy zmienionym programie funkcjonuje od 1993 roku. Organizatorzy galerii "Design" wychodzili z założenia przy formułowaniu jej programu, że "najlepsze nawet dzieło artysty (grafika, rzeźba, obraz) nawet ogólnie dostępne w galerii lub w muzeum nie ma tak przemożnej siły oddziaływania na poziom kultury plastycznej społeczeństwa jak estetyczne przedmioty codziennego użytku". Galeria skupia się na promocji i sprzedaży najlepszych przykładów wzornictwa światowego i krajowego. Placówka konsekwentnie przybliża tradycję i współczesne osiągnięcia designu polskiego, pokazuje najnowsze dokonania wzornicze krajowych firm, realizuje tematy z zakresu grafiki i fotografii użytkowej i reklamowej.

  Galeria organizuje cyklicznie wystawy opakowań: "Nowe Opakowania", na których prezentowane są prace (głównie artystów z Polski, Słowacji, Czech i Niemiec) powstałe w ramach Międzynarodowego Konkursu Młodych Projektantów Opakowań, odbywającego się co roku w czeskim Brnie.
  Galeria "Design", wspólnie z innymi galeriami BWA Wrocław oraz ośrodkami zagranicznymi, organizuje Międzynarodowe Bienale Sztuki "Flexible" (podtytuł "Sztuka tkanin i tworzyw").

  Placówka systematycznie prezentuje osiągnięcia młodych projektantów z polskich wyższych szkół artystycznych, np. "Sytuacje 2001" - pokaz projektantów związanych z ASP w Poznaniu, wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.
  Tradycją Galerii stało się to, iż na przełomie lipca i sierpnia każdego roku w swoich salach ekspozycyjnych prezentuje wystawę ze zbiorów Katedry Szkła Muzeum ASP we Wrocławiu.

  Design, szkło, ceramika, tkanina i fotografia.


   Muzeum Architektury
(wystawy WT w latach : 1986)

ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław
tel.(0-71) 344-82-78; 344-82-79
fax:(0-71) 344-65-77
www.ma.wroc.pl 
e-mail muzeum@ma.wroc.pl 
dyrektor: Jerzy Ilkosz 

 

Muzeum powstało w 1965 roku i jest jedyną tego typu placówką prezentującą dorobek myśli architektonicznej i przestrzennego kształtowania otoczenia człowieka.
w_arpan.JPG
Z lotu ptaka:
zespół poklasztorny
(z kościołem)

Prezentuje stałe wystawy architektury dawnej i współczesnej, organizuje wystawy twórczości współczesnych architektów polskich i zagranicznych, a także dziedzin pokrewnych (architektura wnętrz, meble, wzornictwo przemysłowe, również "sztuka czysta" uprawiana przez niektórych architektów), jak też przedstawia problemy organizacji przestrzeni, środowiska w szerszym aspekcie tego zagadnienia. Poza wystawami organizuje spotkania, wykłady, prowadzi działalność oświatową, współpracuje z zagranicą, publikuje wydawnictwa.

Architektura, architektura wnętrz, design.

Krużganek zachodni
Krużganek zachodni
z ekspozycją detali gotyckich
Sala zwana romańską
Sala zwana romańską
(skrzydło południowe)
 

  Galeria u Dziennikarzy
(wystawy WT w latach : 1975)


 (materiały informacyjne na podstawie folderów i stron internetowych)