Nagroda im. Agnieszki Sienkiewicz

Najważniejszym wydarzeniem inaugurującym kowarskie spotkania jest wystawa przedstawiająca plon poprzedniego pleneru. Od 1991 roku przyznawana jest na niej nagroda im. Agnieszki Sienkiewicz, przedwcześnie zmarłej właśnie w 1991 roku artystki, członkini grupy tkackiej „10 x Tak”, uczestniczki kowarskich plenerów.

Agnieszka Sienkiewicz była artystką sensualną, racjonalną i intuicyjną. W tkactwie najbardziej podobał jej się zmysłowy kontakt z tworzywem. Mówiła, że lubi dotyk wełny, jej szorstkość czy śliskość, lubi namacalne narastanie przeplotów i wiązań w kompozycję pełną ażurów i wybrzuszeń, i wyobrażanie sobie jak w owe ażury będzie wchodziła przestrzeń i jak na tych wybrzuszeniach będzie załamywało się światło. Tkaniny, które tworzyła, były uporządkowane, zrytmizowane i harmonijne. Nie lubiła, żeby zdominował je kolor; kolor pozostawał dyskretnym tłem, monochromem, chromem. Intuicja dawała jej tkaninom natchnienie; natchnienie , które sprawiało, że niekiedy stawały się one wizją. Nagroda Jej imienia ma specjalne znaczenie. To nić, która się snuje między tymi, którzy odchodzą, poprzez dzieło, jakie zostawiają po sobie - śladami, póki jeszcze tutaj jesteśmy.

Regulamin nagrody „im. Agnieszki Sienkiewicz”

Wrocławska Grupa Tkacka „10 x TAK” w 1991 r. ustanowiła nagrodę memorialną im. Agnieszki Sienkiewicz. Kwota pieniężna przyznana na nagrodę jest przekazywana na konto Michała, syna Agnieszki. Nagroda ma charakter honorowy. Nagroda jest przyznawana za prace wykonane na wystawę poplenerową o wysokich walorach artystycznych i zrealizowaną co najmniej w 50 % z materiałów otrzymanych z Fabryki Dywanów. Nagroda przyznawana jest przez Jury, którego decyzja jest ostateczna. Prace nagrodzone są reprodukowane w katalogu w roku następnym.

------------------------------------------------------

W 2009 r. uzyskane środki z nagrody zostały przekazane synowi Agnieszki - Michałowi

Agnieszka Sienkiewicz
- Preis

Das Schmiedeberger Treffen beginnt mit der wichtigsten Ausstellung, die die Ausbeute der vorjährigen Veranstaltung präsentiert. Seit 1991 wird während dieser Ausstellung der Agnieszka Sienkiewicz -Preis verliehen, der zur Ehre  des im Jahre 1991 vorzeitig gestorbenen Mitglieds  der Gruppe "10 x Tak" gestiftet ist und den eine Teilnehmerin der Schöpfungswerkstätte erhält.

Agnieszka Sienkiewicz war eine sensuelle, rationale und intuitive Künstlerin. In der Weberkunst gefiel ihr am meisten der sinnliche Kontakt mit dem Material. Sie erzählte, daß sie die Wolle zu tasten liebe, sie liebte ihre Rauheit oder Glattheit zu spüren, zu fühlen, wie Geflechte und Bindungen sich in eine Ajourarbeit mit vielen Ausbeulen  umwandelt, sich vorzustellen, wie der Raum sich in Durchbrucharbeit eindringt, wie diese Ausbeulungen  die Lichtstrahlen brechen.

Die Textilien, die sie schuf, waren geordnet, rhythmisch und harmonisch. Sie hatte nicht gern, wenn die Farbe dominierte, die Farbe war immer ein diskreter Hintergrund, ein Momochrom, ein Chrom. Die Inspiration für ihre Werke kam immer aus Intuition, das war die Inspiration, die oft zur Vision wurde. Dieser Preis ist von großer Bedeutung.

Ihre Werke sind wie ein Faden, der sich zwischen uns und denen, die aus der Welt geschieden sind, spinn

Grundsätze der Zuerkennung Des Agnieszka Sienkiewicz - Preises

Die Wrocławer Webergruppe "10 x Tak" hat im Jahre 1991 den Agnieszka Sienkiewicz - Memorial - preis festgesetzt. Die Geldmittel mit Bestimmung für den Preis werden auf das Konto von Michał - Agnieszkas Sohn - über-wiesen. Der Preis hat einen Ehrencharakter. Der Preis wird für die Werke verlichen, die für die Nachpleinairausstellungszwecke aus den mindenstens in 50% aus der Teppich-fabrik Kowary  stammenden Stoffen ausgeführt sein und sich durch hochekünstlerische Vorzüge auszeichnen. Der Preis wird durch eine Jurz zuerkannt, dren Entscheidung endgültig ist. Die preisgekrönten Arbeiten werden im nach-folgenden Jahr in einem Katalog als Reproduktionen herausgegeben.

 

 
Rok Nagroda - Preis / Auszeichnung Nazwisko / Name Tytuł  / Title
1991

Grand Prix

Nagroda równorzędna

Nagroda równorzędna

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Agnieszka Sienkiewicz (Polska)

Bożena Burgielska (Polska)

Marek Kossowski (Polska)

Joanna Stokowska (Polska)

Jędrzej Stępak (Polska)

Birgid Floe 

„Ostatnia droga”

„Dywan”

za całokształt

„Sygnały i przekazy”

„Metamorfozy”

„Blue sing in yellow”

1992

I  Nagroda

II Nagroda

III Nagroda  

Anna Buczkowska (Polska)

Bożena Burgielska (Polska)

Hanns Herpich  (Niemcy)

„Bez tytułu”

„Dywan”

„Kompozycja”  

1993

Nagroda

II Nagroda

III Nagroda

Wyróżnienie

Ewa Maria Poradowska – Werszler (Polska)

Krystyna Dyrda – Kortyka (Polska)

Urszula Kołaczkowska (Polska)

Dorota Taranek  (Polska)

"Astragal”

„Ciemny Ogród”

„Drzewa”

„Żakard II”  

1994

I   Nagroda

II  Nagroda

III Nagroda

Wyróżnienie

Małgorzata Buczek (Polska)

Agata Buchalik- Drzyzga (Polska)

Cordula Hartung

Krzysztof Siuto  (Polska)

„Rysunek”

„Przenikanie”

„Staub von Kowary”

„Pro Memoria”

1995

Nagroda równorzędna

Nagroda równorzędna

Nagroda równorzędna

Wyróżnienie

Nagroda Kuratora „WT-Kowary”  

Maria Teresa Chojnacka (Polska)

Marek Kossowski (Polska)

Dobrosława Kowalewska (Polska)

Urszula Kołaczkowska (Polska)

Ewa Bergel (Polska)

„Splot”

„Bez tytułu“

„Karpacz z Ulą“

„Martwa natura P.Chagalla”

„Zawarte w liniach”

1996

Grand Prix

I   Nagroda

II  Nagroda

III Nagroda

III Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Ewa Maria Poradowska Werszler (Polska)

Zygmunt Łukasiewicz (Polska)

Hanna Puławska (Polska)

Agata Buchalik – Drzyzga (Polska)

Bożena Burgielska (Polska)

Małgorzata Wyszogrodzka (Polska)

Maria Białowolska (Polska)

Krystyna Dyrda – Kortyka (Polska)

Ewa Bergel (Polska)

Za całokształt twórczości

„Azania Zamanii”

„Bez tytułu”

„Przerwany rytm”

„Głaz”

„Połączenie”

„Na wietrze”

„Na każdy dzień”

„Ginąca symetria”

1997

I   Nagroda

II  Nagroda

III Nagroda

III Nagroda

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Ewa Bergel (Polska)

Małgorzata Tokarska (Polska)

Ewa Łukiewska (Polska)

Krystyna Olchawa (Polska)

Barbara Nachajska – Brożek  (Polska)

„Kamienny zapis”

„Bez tytułu”

„Notatka”

„Drogowskazy”

„Pustynia”

1998

I   Nagroda

II   Nagroda

III   Nagroda

III   Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda specjalna

Urszula Kołaczkowska (Polska)

Małgorzata Flisek (Polska)

Zygmunt Łukasiewicz (Polska)

Aleksandra Benn (Polska)

Aleksandra Herisz (Polska)

Ewa Maria Poradowska –Werszler  (Polska)

Ewa Maria Poradowska –Werszler  (Polska)

„Wyspa syren”

„Bez tytułu”

„Znaki Afryki”

„Na zakręcie”

„Rytmy”

„Rytmy”

za całokształt twórczości

1999

I   Nagroda

II  Nagroda

III Nagroda

Wyróżnienie

Nagrody w kategorii – inne surowce

I   Nagroda

II  Nagroda

III Nagroda

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Barbara Nachajska – Brożek (Polska)

Hanna Puławska (Polska)

Ewa Bergel (Polska)

Galina Zubczenko (Ukraina)

 

Anna Kobak – Pisowacka (Polska)

Dorota Taranek (Polska)

Ewa Rosiek – Buszko (Polska)

Dobrosława Kowalewska (Polska)

„Powracająca fala”

„Bez tytułu’99”

„Topologie – punkt zwrotny”

„Bez tytułu”

 

„Sen bizona”

„Rysowanie splotem”

„Okna-cd.”

„Wspomnienie”

2000

I   Nagroda

I   Nagroda

II  Nagroda

III Nagroda

Nagroda uczestników „WT- Kowary”

Eva Damborska (Czechy)

Krystyna Dyrda – Kortyka (Polska)

Ivanna Tokar (Ukraina)

Barbara Wolfrum (Niemcy)

Ireneusz Dalecki (Polska)

„Fantazja lodu”

„Znak”

„Bez tytułu”

„Sympozjum- Kowary’2000”

„Bez tytułu”  

2001 Skład Jury 2001 : Getraude Seidel, Eva Damborska, Ewa Bergel
 

Grand Prix

I   Nagroda

II  Nagroda

III Nagroda

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Barbara Nachajska – Brożek (Polska)

Lidia Ziemińska (Polska)

Ewa Maria Poradowska – Werszler (Polska)

Honorata Werszler (Polska)

Ewa Maria Poradowska - Werszler (Polska)

„Islandia”

„Obiekt”

„Isomodos II”

„Kompozycja I”

„Isomodos I”  

2002 Skład Jury 2002 : Maria Teresa Chojnacka, Marta Tokar, Barbara Nachajska - Brożek
 

I   Nagroda

I   Nagroda

II  Nagroda

II Nagroda

III Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Ewa Maria Poradowska – Werszler (Polska)

Barbara Nachajska – Brożek (Polska)

Teresa Szuszkiewicz – Spryszak (Polska)

Anna Kobak – Pisowacka (Polska)

Joanna Owidzka (Polska)

Dorota Taranek (Polska)

Eva Damborska (Czechy)

Aleksandra Bibrowicz – Sikorska (Polska)

Ivanna Tokar (Ukraina)

Dorota Taranek (Polska)

„Kasztanowe przestworza”

„Loteria”

„Ślad”

„W moim oknie”

„Pasiak transparent”

„Kura pazurem”

„Pod wodą”

„Skarpa”

„Las”

„Kura pazurem”
2003 Skład Jury 2003 : Krystyna Górska, Ewa Maria Poradowska-Werszler, Teresa Szuskiewicz-Spryszak, Eva Damborska
  I Nagroda w kategorii „wełna”

II Nagroda w kategorii „wełna”

III Nagroda w kategorii „wełna”

Wyróżnienie w kategorii „wełna”

I Nagroda w kategorii „inne surowce”

II Nagroda w kategorii „inne surowce”

Wyróżnienie w kategorii „inne surowce”

Wyróżnienie w kategorii „inne surowce”

Nagroda uczestników WT-Kowary 2003

Anna Kobak-Pisowacka (Polska)

Teresa Chojnacka (Polska)

Monika Lindner (Niemcy)

Anna Popowa – Hyżyńska (Ukraina)

Sofia Burak (Ukraina)

Irina Kolesnikova

Małgorzata Buczek (Polska)

Ivana Tokar (Ukraina)

Eva Damborska (Czechy)

„Skończona …”

„Jesienna”

„Wspomnienie”

„Wnikanie”

„Granica”

„Pismo”

„Repryza fragmentów”

„Czas”

„Miedzy Niebem a Ziemią”

2004 Skład Jury 2004 : Irena Huml, Maria Chojnacka, Monika Lindner
   I Nagroda

II Nagroda

III Nagroda

Wyróżnienie

nagroda uczestników "WT- Kowary"

Eva Damborska (Czechy)

Krystyna Górska (Polska)

Aleksandra Bibrowicz-Sikorska (Polska)

Krystyna Dyrda - Kortyka (Polska)

Krystyna Dyrda - Kortyka (Polska)

"Gdzie jesteś źródło"

"ŻXVA"

"XXX"

"Refleksje sykstyńskie"

"Refleksje sykstyńskie"

2005 Skład Jury 2005 : Aleksandra Bibrowicz-Sikorska, Eva Damborska, Irena Huml
   I Nagroda

II Nagroda

II Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda uczestników "WT-Kowary"

Barbara Nachajska - Brożek (Polska)

Sofia Burak (Ukraina)

Hanna Puławska (Polska)

Anna Kabacińska-Banaszkiewicz (Polska)

Barbara Basiewicz (Polska)

Sofia Burak (Ukraina)

"Kamienne miasto"

"Flamenco"

"Fructus naturae humanae"

"Witrażowe rozbłyski"

"Smyczki"

"Flamenco"

2006 Skład Jury 2006 : Hanna Puławska, Maria Białowolska, Barbara Nachajska-Brożek, Marta Tokar
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Sofia Burak (Ukraina)

Aleksandra Bibrowicz - Sikorska (Polska)

Maria Jełowicka (Polska)

Ewa Maria Poradowska- Werszler (Polska)

Teresa Szuszkiewicz - Spryszak (Polska)

Maria Jełowicka (Polska)

Monika Lindner (Niemcy)

"Woda"

"Memoria"

"Źródła światła"

"Poświata"

"Światła natury"

"Żródła światła"

"Licht und Schatten auf meinem Weg"

2008 Skład Jury 2008 : przewodnicząca: Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze;
Małgorzata Buczek-Śledzińska - artysta plastyk, Maria Teresa Chojnacka - artysta plastyk, Ewa Damborska - artysta plastyk
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda uczestników „WT- Kowary”    

Jadwiga Leśkiewicz - Zgieb (Polska)

Agnieszka Fleran (Godszling) (Polska)

Maria Jełowicka (Polska)

Zuzanna Kociołek (Polska)

Anna Jesinowicz -Ngujen (Polska)

Monika Lindner (Niemcy)

Janusz Motylski (Polska)

Barbara Nachajska-Brożek (Polska)

Rafał Werszler (Polska)

Dagmara Chotnicka - Świat (Polska)

Agnieszka Fleran (Godszling) (Polska)

"Śpiewam morzu"

"Noktrum i tarantella"

"Król Roger"

"Halny"

"Karol Szymanowski"

"Simfonie Nr 3 Das Lied von der Nacht"

"W rytmie górskich potokówj"

"Metopy"

"W świecie dźwięków"

"Muzyczne ścieżki K. Szymanowskiego"

"Noktrum i tarantella"

2009 Skład Jury 2009 : przewodnicząca: Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze;
Jadwiga Leskiewicz-Zgieb, artysta plastyk, Aleksandara Bibrowicz-Sikorska - artysta plastyk
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Agnieszka Godszling (Polska)

Barbara Nachajska-Brożek (Polska)

Anna Jesinowicz -Nguyen (Polska)

Maria Teresa Chojnacka (Polska)

Marta Tokar (Ukraina)

Rafał Werszler (Polska)

Marta Tokar (Ukraina)

Rafał Werszler (Polska)

"Wodne trawy"

"Przenikanie"

"Droga do domu"

"Ręce"

"Miłość i Pokój"

"Instalacja 35-lecia"

"Miłość i Pokój"

"Instalacja 35-lecia"

2010 Skład Jury 2010 : przewodnicząca: Prof. Irena Huml, Maria Teresa Chojnacka - artysta plastyk, Barbara Skoczylas-Stadnik
- dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb (Polska)

Barbara Nachajska-Brożek (Polska)

Honorata Rębisz- Werszler (Polska)

Monika Lindner (Niemcy)

Gertraude Seidel (Niemcy)

Rafał Werszler (Polska)

 

"Magiczna Gora"

"Było, jest i będzie"

"Falowanie"

"Schattenspile"

"Gestern, Heite, Morgen"

"Yin - Yang"

 

2011 Skład Jury 2011 : przewodnicząca: Małgorzata Markiewicz -Wróblewska - Centralne Muzeum Włokiennictwa, Łódź, Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb - artysta plastyk, Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie  

Wyróżnienie  

Wyróżnienie

Nagroda Specjalna

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 
Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Nagroda uczestników „WT- Kowary” 

Eva Damborska (Czechy)

Barbara Nachajska-Brożek (Polska)

Bożena Burgielska (Polska)

Monika Teresa Chojnacka (Polska)

Maria Jełowicka (Polska)

Anna Jesinowicz-Nguyen (Polska)

Sofiya Zaychenko (Ukraina)

Ewa Maria Poradowska- Werszler (Polska)

Bożena Burgielska (Polska)

Barbara Nachajska-Brożek (Polska)

 Agnieszka Godszling (Polska)

"Kawałek Nieba"

"Świat?"

"Bravador"

"Dłonie - cykl ręce"

"Drzewo życia"

"Anna"

 "Jesień"

"Przestrzeń wolności"

"Bravador"

"Świat?

"Myśleć o niebieskich migdałach"

2012 Skład Jury 2012 : przewodnicząca: Małgorzata Markiewicz - Wróblewska - Centralne Muzeum Włokiennictwa, Łódź, Eva Damborska - artysta plastyk, Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
  I   Nagroda

II  Nagroda  

II Nagroda  

III Nagroda

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Monika Lindner (Niemcy)

Ewa Poradowska- Werszler (Polska)

Agnieszka Godszling (Polska)

Barbara Basiewicz (Polska)

Honorata Rębisz- Werszler (Polska)

Wolodymyr Klimov (Ukraina)

Wolodymyr Klimov (Ukraina)

Aleksandra Bibrowicz-Sikorska (Polska)

"Spuren"

"Kropla drąży skałę"

"Bezmiar rzeki"

"Barwy rzeki"

"Lśnienie"

"Zakochani"

"Zakochani" 

"Panta Rhei"

2013 Skład Jury 2013 : przewodnicząca: Małgorzata Markiewicz - Wróblewska - Centralne Muzeum Włokiennictwa, Łódź, Monika Lindner - artysta plastyk, Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Eva Damborska (Czechy)

Hanns Herpich  (Niermcy)

Agnieszka Godszling (Polska)

Jadwiga Leśkiewicz - Zgieb (Polska)

Sofija Zaychenko (Ukraina)

Monika Lindner (Niemcy)

 

1. Sofija Burak (Ukraina)
2. Ewa Damborska (Czechy)
3. Rafał Werszler (Polska)
3. Barbara Nachajska - Brożek (Polska)

"Nowa Przestrzeń"

"Gewebe Code"

"Spacer po górach"

"Ostańce karkonoskie"

"Wśród fal"

"Bergorfer"

 

"Moja daleka droga" 
"Nowa Przestrzeń"
"Strażnicy gór"
"Pokara"

2014 Skład Jury 2014 : przewodnicząca: Małgorzata Markiewicz - Wróblewska - Centralne Muzeum Włokiennictwa, Łódź, Jędrzej Stępak - artysta plastyk, Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Sofija Zaychenko (Ukraina)

Teresa Bujnowska-Niedzielska

Barbara Nachajska - Brożek (Polska)

Honorata Werszler (Polska)

Sofija Burak (Ukraina)

Jadwiga Leśkiewicz -Zgieb

 

1. Ewa Łukiewska (Polska)
2. Barbara Nachajska - Brożek (Polska)
3. Teresa Szuszkiewicz - Spryszak (Polska)

"Przeplatanka dróg"

"Jesień, niebieskie ptaki odlatują"

"Przypomnienie"

"Droga I"

"taneczny sen"

"bez tytułu"

 

"Kowarskie Inspiracje" 
"Przypomnienie"
"Kowarskie spotkania"

2015 Skład Jury 2015 : przewodnicząca: Małgorzata Markiewicz - Wróblewska - Centralne Muzeum Włokiennictwa, Łódź, Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Krystyna Arska-Perepłyś - artysta plastyk
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Maria Teresa Chojnacka (Polska)

Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb

Krystyna Jatkiewicz

Joanna Lohn-Zając
Ewa Maria Poradowska-Werszler

Maria Teresa Chojnacka (Polska)

 

Ewa Łukiewska (Polska)

"Dwustronna"

"Rozterki"

"Miluza1"

 

"Dwustronna"

 

"Być albo nie być"

2016 Skład Jury 2016 : przewodnicząca: Maria Teresa Chojnacka - artysta plastyk , Hanna Wojdała - artysta plastyk, Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Ewa Maria Poradowska-Werszler (Polska)

Jolanta Wdowczyk (Polska)

Rafał Werszler (Polska)

Bartosz Burgielski
Jadwiga Leśkiewicz -Zgieb
Barbara Basiewicz

Teresa Szuszkiewicz-Spryszak 

1. Ewa Łukiewska (Polska)
2. Joanna Owidzka (Polska)
3. Honorata Werszler (Polska)

"Posłaniec czasu"

"Kiedy mija twój czas"

"Kokon"

 

 

"Kosmiczny niepokój"

"Wehikuł czasu" 
"Czas i przestrzeń"
"Dywan 2"

2017 Skład Jury 2017 : przewodnicząca: Małgorzata Wróblewska-Markiewicz, Łódź; Zygmunt Łukasiewicz - artysta plastyk , Barbara Skoczylas-Stadnik - dyrektor Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Ewa Damborska (Polska)

Barbara Basiewicz (Polska)

Bartosz Burgielski  (Polska)

Ewa Maria Poradowska-Werszler 
Agnieszka Godszling
Teresa Szuszkiewicz-Spryszak
 

Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb
Barbara Nachajska-Brożek

1. Barbara Basiewicz (Polska)
2. Barbara Nachajska-Brożek (Polska)
3. Bartosz Burgielski (Polska)

"W przestrzeni"

"Zapis II"

"Radość i smutek"

 

 

2018 Skład Jury 2018 : przewodnicząca: Prof Małgorzata Buczek-Śledzińska - artysta plastyk, Zuzanna Kociołek - artysta plastyk, Małgorzata Ogonowska - dyrektor Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Barbara Basiewicz (Polska)

Zygmunt Łukasiewicz (Polska)

Jadwiga Leśkiewicz-Zgieb (Polska)

Ewa Maria Poradowska-Werszler 
Bartosz Burgielski


Eva Damborska

1. Joanna Owidzka (Polska)
2. Honorata Werszler (Polska)

"Kowarskie kolory - szkic"

"Pada deszcz"

"Driady karkonoskie"

 

 

2019 Skład Jury 2019 : przewodnicząca: Małgorzata Ogonowska - dyrektor Muzeum Tkactwa  w Kamiennej Górze; Agnieszka Godszling - artysta plastyk.
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

 Maria Teresa Chojnacka (Polska)

Eva Damborska (Czechy)

Ewa Maria Poradowska-Werszler (Polska)

Joanna Pasynkiewicz
Aleksandra Giros
Teresa Szuszkiewicz-Spryszak

Aleksandra Giros

1. Ewa Łukiewska (Polska)
2. Joanna Owidzka (Polska)
3. Honorata Werszler (Polska)

"Dokument dłonie"

"Magiczna przestrzeń"

"Kowarskie klimaty"

 

 

2020 Skład Jury 2020 : przewodnicząca: Elżbieta Siczek-Łubowicz - krytyk sztuki, Teresa Chojnacka, artysta plastyk, Małgorzata Ogonowska - dyrektor Muzeum Tkactwa  w Kamiennej Górze.
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Ewa Maria Poradowska-Werszler (Polska)

Agnieszka Godszling (Polska)

Katarzyna Pajorska (Polska)

Rafał Werszler
Ewa Bartosz-Mazuś
Joanna Owidzka

Agnieszka Godszling

1. Robert Wieczorek (Polska)
2. Joanna Owidzka (Polska)
3. Honorata Werszler (Polska)

"Powiew ciszy nad jedlicą"

"Pomiędzy ziemią a niebem"

"Moje Kowary"

 

 

2021 Skład Jury 2021 : przewodnicząca: Ewa Maria Poradowska Werszler artysta plastyk, Małgorzata Ogonowska - dyrektor Muzeum Tkactwa  w Kamiennej Górze, Barbara Basiewicz, artysta plastyk 
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Agnieszka Godszling (Polska)

Maria Teresa Chojnacka (Polska)

Krystyna Hendrychowska (Polska)

Agnieszka Cecylia Kazała
Rafał Werszler
Robert Wieczorek

Katarzyna Pajorska

Ewa Łukiewska

 "Polska ziemia"

"Dokument dłonie"

"Mazurek B-Dur"

 

2022 Skład Jury 2022 : przewodnicząca: Agnieszka Godszling artysta plastyk, Małgorzata Ogonowska - dyrektor Muzeum Tkactwa  w Kamiennej Górze, Dagmara Chotnicka-Świat, artysta plastyk
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

 

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Krystyna Hendrychowska (Polska)

Ewa Maria Poradowska-Werszler (Polska)

Agnieszka Godszling (Polska)
Ewa Damborska (Czechy)

Katarzyna Lis-Lachowicz (Polska)
Joanna Pasynkiewicz (Polska)
Katarzyna Szymańska (Polska)

Agnieszka Cecylia Kazała

Agnieszka Godszling

"Czas pandemii"

"Olśnienie"

"Radosny Pejzaż"
"Za słońcem"

 

 

2023 Skład Jury 2023 : przewodnicząca: Małgorzata Wróblewska markiewicz - krytyk sztuki, Joanna Lohn-Zając, artysta plastyk, Małgorzata Ogonowska - dyrektor Muzeum Tkactwa  w Kamiennej Górze.
  I   Nagroda

II  Nagroda  

III Nagroda  

 

Wyróżnienia

Nagroda Muzeum Tkactwa 
w Kamiennej Górze 

Nagroda uczestników „WT- Kowary”  

Jolanta Wdowczyk (Polska)

Ewa Damborska (Czechy)
Barbara Basiewicz (Polska)

Ewa Maria Poradowska-Werszler (Polska)

Agnieszka Godszling
Krystyna Hendrychowska
Zuzanna Kociołek

Aleksandra Giros


Aleksandra Giros

"Myśli poukładane"

"Kompozycja błękitna"
"Razem i osobno"

"Szmer jesiennego powiewu"