ORGANIZATOR  WT KOWARY


Fundacja na Rzecz Rozwoju Wroc³awskiej Tkaniny Artystycznej
Stiftung für die Förderung der Breslauer Textilkunst

Prof. zw. Ewa Maria Poradowska Werszler
Polska, 51-604 Wroc³aw, ul. Cieszkowskiego 10 A

Tel. /Fax +48 71 3443878

e-mail : ewawp@op.pl

http://fundacja.wta.wro7.pl


Galeria Tkacka "Na Jatkach"
Prof. zw. Ewa Maria Poradowska Werszler
Polska, 50-111 Wroc³aw, ul. Stare Jatki 19/24

Te./Fax +48 71 3443878

e-mail : ewawp@op.pl

www.gt.wro7.pl