V  Międzynarodowy Plener Tkacki
"Warsztat Tkacki - Kowary 1978”  

 

 

czas trwania miejsce pobytu druki,  publikacje

uczestnicy sympozjum    wystawy   opis pleneru  

sponsorzy teksty katalogowe galeria foto   

 


Czas trwania : 1 - 20 październik 1978

Miejsce pobytu 
Dom Wczasowy „Harnaś”, Kowary  

Druki, publikacje  

1 - Katalog - ( ) - tekst na okładce : "5 PLENER warsztat tkacki  - Kowary 78"
    6 stron - format A5 (-), (składanka trójstronna z A4), 
    monochromatyczny, jedno kolorowy, typoskrypt, nakład : 500 egz.

   Opracowanie graficzne katalogu  - Stanisław Kortyka
    Redakcja merytoryczna i korekta - Ewa M. Poradowska Werszler
    Druk : DZG 1501-2-1914/78 

2 - Zaproszenie (projekt, druk : j/w)

3 - plakat , monochromatyczny, format A3 ( ) Druk : DZG 1501-2-1918/78 70 A3 - M-16

PRASA

1 - Gazeta Robotnicza ( ) - dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Partii, Wrocław, poniedziałek 9 października 1978, Nr 230(9313)  Tytuł artykułu: "Warsztat Tkacki Kowary - 78", autor : -

LISTY

1 - Dyplom - List pochwalny od Miejskiej Rady Narodowej i Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Kowarach

Uczestnicy Sympozjum - WT Kowary  

skład katalogowy

stan rzeczywisty

1. Maria Ewa Andryszczak, Wrocław
2. Maria Białowolska Moroń, Wrocław
3. Maria Małgorzata Bogucka, Wrocław
4. Agata Buchalik - Drzyzga,  Zielona Góra
5. Bożena Burgielska, Kowary
6. Uta Clement v. Rehekampff, Schwabisch Hall, RFN (Niemcy)
7. Ewa Damborska, Ostrawa, Czechosłowacja
8. Krystyna Dyrda Kortyka, Wrocław 
9. Zofia G
odlewska, Wrocław
10. Maria Gostylla Pachucka, Wrocław
11. Maria Krysiak, Wrocław
12. Zuzanna Kociołek, Wrocław
13. Jadwiga Leśkiewicz Zgieb, Wrocław
14. Kazimiera Łętowska, Wrocław
15. Dee Nemeth, Lemont, Illinois, USA
16. Grażyna Malinowska Krakowczyk, Pszczyna
17. Zbigniew Martin, Jelenia Góra
18. Barbara Poprawa, Wrocław
19. Ewa Poradowska Werszler, Wrocław (komisarz pleneru)
20. Agnieszka Sienkiewicz, Wrocław
21. Zofia Szuter, Jelenia Góra
22. Bogusława Zdep Łukasiewicz, Wrocław
 1.Maria Ewa Andryszczak (10xTAK)  
 2.Maria Białowolska (10xTAK)  
 3.Małgorzata Bogucka (10xTAK)  
 4.Bożena Burgielska (10xTAK)  
 5.Ute Clement von Rehekampff (RFN)  
 6.Ewa Damborska (Czechosłowacja)  
 7.Krystyna Dyrda – Kortyka (10xTAK)  
 8.Zofia Godlewska (10xTAK)  
 9.Maria Gostylla-Pachucka (10xTAK)  
10.Zuzanna Kociołek (10xTAK)  
11.Maria Krysiak (10xTAK)  
12.Jadwiga Leśkiewicz - Zgieb  
13.Kazimiera Łętowska (10xTAK)  
14.Grażyna Malinowska – Krakowczyk  
15.Zbigniew Martin  
16.Barbara Poprawa  
17.Ewa Maria Poradowska –Werszler (10xTAK)  
18.Agnieszka Sienkiewicz (10xTAK)  
19. Hanna Szczawińska  
20.Zofia Szuster  
21. Henryka Zaremba  
22.Bogusława Zdep-Łukasiewicz  

  wystawy

• IV - Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa "WT-Kowary '77" - Galeria Fabryki Dywanów, Kowary

  opis pleneru

Wydarzenia:  
16.X. wybór Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską.

Nasza wspólna radość

OGÓLNY PROGRAM „WT -  KOWARY ‘1978”.  

 

  sponsorzy wymienieni w katalogu

Fabryka Dywanów "KOWARY" S.A. (Dyrektor Fabryki Stanisław Dziedzic)

Wydział Kultury i Sztuki  Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

Zarząd Główny ZPAP

Zarząd Okręgu ZPAP we Wrocławiu

  teksty katalogowe  

V-ty Plener Tkacki w Kowarach ma już swoje tradycje. Skupia Artystów Plastyków z Kraju i z zagranicy. Zrodził się na bazie doświadczeń Wrocławskiej Grupy Tkackiej "10 X TAK".

Przed 5 laty był to pierwszy plener w Polsce o tym charakterze. Akcja ta zdobyła szeroka popularność i zainspirowała inne ośrodki w Kraju.

Komisarzem dotychczasowych plenerów, a także obecnego jest Artysta Plastyk Ewa Maria Poradowska Werszler.

Stałymi uczestnikami plenerów jest Wrocławska Grupa Tkacka "10 X TAK". Dzięki popularności, jaką plener zyskał ubiegają się o udział w nim artyści zarówno z Kraju jak i z zagranicy. Dotychczas uczestniczyli artyści ze Szwecji, Finlandii, Czechosłowacji i NRD.

Obecny plener gości artystów z Czechosłowacji RFN i Stanów Zjednoczonych.

Od początku trwania plenerów głównym ich protektorem jest Dyrekcja Fabryki Dywanów w Kowarach, która zapewnia artystom plastykom bazę realizacyjną własnych koncepcji twórczych.

Dzięki ogromnej przychylności Dyrektora Fabryki Dywanów mrg Stanisława dziedzica i rozumieniu problemów, jakie stawia plener o charakterze realizacyjnym jest możliwe prowadzenie pleneru warsztatowego.

W dowód poniesionych zasług dla rozwoju sztuk plastycznych, szczególnie w dziedzinie tkaniny unikatowej w bieżącym roku na wniosek Wrocławskiej Grupy Tkackiej "10 X TAK" Prezydium ZG ZPAP w Warszawie przyznało mgr Stanisławowi Dziedzicowi - Dyrektorowi Fabryki Dywanów w Kowarach "Medal Pamiątkowy ZPAP".

  galeria foto