XXXI  Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna
"Warsztat Twórczy - Kowary 2004"

towarzyszące 

 
 

11 Międzynarodowemu Triennale Tkaniny

 

 

czas trwania miejsce pobytu   temat  druki,  publikacje

uczestnicy sympozjum    wystawy   opis pleneru  

sponsorzy teksty katalogowe galeria foto   

 

 


Czas trwania : 04 - 19 września  2004

Miejsce pobytu :
  Hotelik nad Jedlicą, 58 530 Kowary, ul. Podgórze 26,  tel/fax + 48 + 75 - 718-24-69  
Noclegi w pokojach dwu i trzy-osobowych, trzy posiłki dziennie na miejscu.
Przewidywana ilość uczestników: 26 - 28 osób.

  Temat :

Dary natury  
„Natura
nie czyni skoków”,
jest bogata i
hojna,
nie szczędzi nikomu.
Podziwiasz
piękne krajobrazy,
nieskażone rzeki
zaorane pola i
owoce ziemi.
Zatrzymujesz w duszy
obraz jej bogactwa
minerały,
kopaliny,
świat roślinny i
zwierzęcy.
Rozkoszujesz się
siłą przyrody,
kroplą deszczu i
promieniem słońca.
Zaglądasz 
w istotę swej głębi
wsłuchujesz 
w tętniący głos życia
zadajesz pytanie …?
odpowiadasz - dziełem.

EWA

Die Gaben den Natur
"Die Natur 
macht keine Purzelbäume",
sie ist reich und
freigebig,
sie geizt niemandem.
Du bewunderst 
wunderschöne Landschaften ,
unverseuchte Flüsse,
eingepflügte Felder und
Früchte der Erde.
In deiner Seele bleibt für immer
das Abbild ihres Reichtums,
Mineralien,
Grubengüter,
Pflanzenreich
und Welt der Tiere.
Du genießt 
die Naturkraft,
den Regentropfen und 
die Sonnenstrahlen.
Du blickst 
ins Wesen ihrer Tiefe,
lauschend 
dem dröhnenden Widerhall des Lebens, 
du stellst eine Frage, 
du antwortest - mit dem Werk.

Druki, publikacje 

1 - Katalog,   ( Plakat PLENERU - 

a)  Katalog -- tekst na okładce :
 "2004  WARSZTAT TWÓRCZY KOWARY Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna 31"
 16 strony - format A5, czarno/biały kreda 130 gr., język - polski, niemiecki,  nakład : 300 egz. ISBN 83-916161-6-9

   Opracowanie graficzne, łamanie, skład komputerowy katalogu, 
    projekt okładki , plakatu- Rafał Werszler
    Redakcja merytoryczna i korekta - Ewa M. Poradowska Werszler
   Druk : EUROPRINT, Wrocław

b). - Plakat , monochromatyczny, format A2

c). - Dokumentalny Film Video - VHS, czas : 45 minut, 
       twórca © Copyright by RAV Studio - Rafał Werszler

 

2 - Katalog, Zaproszenia, Plakat - dotyczy Wystawy XXX lecia WT Kowary 
     - tekst na okładce : 
Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna  WT-Kowary’03
Internationall Ausstellung Textilkunst WT-Kowary’03
Mezinárodní Sympózium  Umění Vlákna WT-Kowary’03
2004-2005


     24 strony - format A4, język - polski, niemiecki, czeski;  katalog
nakład 600 egz. 
     Zaproszenie w nakładzie 600.  

Tekst katalogowy :
Irena Huml "Plenery z Przesłaniem"
Biogramy uczestników wystawy 
W biogramach informacje o: studiach, wystawach indywidualnych, wystawach zbiorowych, nagrodach, pracach w zbiorach, pracach eksponowanych na wystawie jubileuszowej w CMW, adresy.

Stopka : 
Generalny komisarz pleneru: Ewa Maria Poradowska-Werszler
Komisarz wystawy: Ewa Maria Poradowska-Werszler, Norbert Zawisza

Katalog wydany jest przez Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze


Uczestnicy Sympozjum - WT Kowary

1. Basiewicz Barbara- PL
2. Bibrowicz Aleksandra- Pl
3. Burak Sofia - UKraina
4. Burgielska Bożena - PL
5. Chojnacka Maria Teresa -PL
6. Damborska Ewa - CZ
7. Górska Krystyna -PL
8. Huml Irena- PL
9. Jaworska – Thomas Danuta - PL
10. Kabacińska – Banaszkiewicz Anna - PL
11. Klieboldt Ulrike Barbara- D
12. Lindner Monika - D
13.
Łukasiewicz Zygmunt - Pl
14. Łukiewska Ewa - Pl
15. Motylski Janusz - Pl
16. Nachajska Barbara - Pl
17. Owidzka Joanna - Pl
18. Pischtschan Charlotte Ute - D
19. Popowa – Chyżyńska Anna - UKraina
20. Poradowska – Werszler Ewa Maria - Pl
21. Puławska Hanna-Pl
22. Szuszkiewicz Spryszak Teresa -Pl
23. Taranak Dorota - Pl
24. Werszler Honorata -Pl
25. Wyszogrodzka Małgorzata - Pl
26. Żywicka Hanna - PL

 

wystawy

2004 - Wystawa indywidualna - Anna Popowa- Chyżyńska "Tkanina unikatowa”; Galeria Tkacka „Na Jatkach” Wrocław - 04.09.2004.- 10.10.2004  
• 2004 -  XXX Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna  – „Kowary 2003”,
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra - 8.09.2004 -10.10.2004  
• 2004 - Wystawa indywidualna - Maria Teresa Chojnacka „Moje sploty", Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra - 8.09.2004.- 10.10.2004
• 2004 -
Wystawa indywidualna -
Hanna Żywicka  „Z bielą i bez bieli”; Galeria „Centrum” Kamienna Góra - 8.09.2004 – 10.10.2004
• 2004 - Wystawa indywidualna - Ewa Łukiewska „Tkanina i papier”; Osiedlowy Dom Kultury, Galeria „Promocje” Jelenia Góra - 9.09.2004 – 7.10.2004  
• 2004 - Wystawa indywidualna - Ewa Poradowska Werszler Rozważania; Galeria „im. Jana   Pawła II”, Karpacz - 12.09.2004 – 12.10.2004
• 2004 -  Jednodniowa prezentacja prac uczestników "Warsztat Twórczy Kowary 2004
Hotelik "Nad Jedlicą", Kowary - 18.09.2004


opis pleneru

 OGÓLNY PROGRAM „WT -  KOWARY  2003”

ADRESACI

W Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy - Kowary 2004” mogą uczestniczyć artyści, którzy kreują swoje dzieła z materiałów i surowców miękkich, włóknistych, roślinnych i zrealizują  na wystawę zbiorową w 2005 r. dzieła z materiałów otrzymanych podczas Sympozjum.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Partycypacja w kosztach pobytu, płatne przed rozpoczęciem w terminie wyznaczonym przez organizatora. Warunki płatności w zaproszeniu, wynikają z sumy kosztów całego przedsięwzięcia.

• Pierwszeństwo mają artyści, którzy chcą uczestniczyć w pełnym dwutygodniowym programie.
• Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania prezentacji własnej twórczości ( slajdy, filmy wideo, katalogi, zdjęcia ), oraz uczestniczenia w pokazach warsztatowych i seminariach.
• Uczestnicy maja obowiązek prezentowania swoich prac na wystawie pt. „Sztuka Włókna - Kowary 2004” w roku następnym - 2005 r.
• Osoby, które chcą być kilkudniowymi gośćmi, mogą zamieszkać w hotelu „Smyrna” w Kowarach
 ( koszt w pokoju jednoosobowym 90,-zł ze śniadaniem). 
• Zgłoszenia należy przysłać do 10.VII.2004 w celu rezerwacji.

CEL
Kontynuowanie tradycyjnych spotkań warsztatowych.
Wspólne poszukiwania twórcze w obszarze naturalnych materiałów tkackich, struktur i technik, oraz wymiana doświadczeń warsztatowych.  
Pokazy i ćwiczenia warsztatowe.
Nawiązanie wzajemnych kontaktów artystycznych.
Zaopatrzenie artystów w surowce tkackie.

Zaopatrzenie artystów w surowce tkackie.
Stworzenie w Kowarach Międzynarodowego Centrum Sztuki Włókna.

Seminaria 
Omówienie tematu Sympozjum pt. Dar natury
Prezentacja dokumentacji „WT- Kowary 2003”.
Prezentacja dokumentacji wystawy „30 lat WT- Kowary” 
Wykład Prof. Ireny Huml 
Prezentacje dokumentacji uczestników Sympozjum „WT- Kowary 2004, zgodnie ze zgłoszeniami.
Rozważania dotyczące twórczości Wandy Bibrowicz  w kontekście 50 rocznicy śmierci i 100 rocznicy powołania pracowni Tkaniny Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1954 – 2004)

Warsztaty 
Prace warsztatowe przy zastosowaniu rozmaitych surowców: włókno, rośliny, papier
Realizacja tematu plenerowego i aranżacja przestrzeni pt.Dar natury”.  

Dokumentacja 
Videofilmowanie akcji plenerowych, dokumentacja fotograficzna, kronika, wspomnienia, zapiski.  

Wycieczki
  Wyjazd do Niemiec - Drezno, Pillnitz, Hosterwitz


sponsorzy wymienieni w katalogu 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, Wrocław

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury 

Projekt dofinansowano w ramach
Mecenatu Samorządu Wrocławia 

Dofinansowano ze środków
Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dofinansowano ze środków
Urzędu Miasta Kowary

Fabryka Papieru, celulozy w Dąbrowicy

Orzeł Linen Mill j.s.c, Mysłakowice

Fabryka Dywanów "KOWARY" S.A. (Prezes Fabryki Robert Leńko)  

Meander  - Świat Papieru, Wrocław

Honorowy patronat
ZPAP O/Wrocław


teksty katalogowe 

Plenery z przesłaniem

Historię plenerów, obecnie międzynarodowych, organizowanych jako „Sztuka Włókna Warsztaty Twórcze KOWARY” wyznaczają od 30 lat zmienne etapy tej imprezy. Rozpoczynała ona bowiem swe istnienie jako lokalna z inicjatywy wrocławskiej Grupy 10xTAK w 1974 roku, by wciąż poszerzać swój zasięg i program proponując coraz to nowe działanie.
Tylko niezmienna pozostaje sama idea plenerowych spotkań artystów z różnych stroni środowisk jak również hasło związane z miejscem inauguracji i większości tych spotkań KOWARY. Nazwa ta w ciągu minionych lat nabrała symbolicznego znaczenia dla twórców różnych nacji uprawiających szeroko pojętą sztukę włókna i pokrewną jej działalność. Wprawdzie nie wszystkie plenery sygnowane tą nazwą odbywały się w owej urokliwej miejscowości, znanej od dawna nie tylko artystom, ale przede wszystkim turystom i bywalcom dolnośląskich uzdrowisk. Tym niemniej związki uczestników plenerów z nią były bardzo ścisłe od początku z uwagi na nieustający patronat nad tymi spotkaniami Fabryki Dywanów w Kowarach. Wyrażał się on jak i dotychczas najpełniej w przekazywaniu nieodpłatnie artystom wysoko gatunkowej wełny niezbędnej przy klasycznych tkackich realizacjach, których na plenerach powstało bardzo wiele wzbogacając dziedzinę sztuki współczesnej w różnych krajach.
Kiedy mowa o Kowarach i ich pięknym położeniu warto wspomnieć jeszcze jedną okoliczność także związaną z miejscowością i fascynacją górskim otoczeniem, wspaniałą przyrodą oraz zabytkami, które podziwiali przybysze z różnych stron. Dla nich to zaczęto pisać przewodniki turystyczne. Jeden z najwcześniejszych powstał właśnie w Kowarach
i pochodził z lat 20-tych XIX wieku. Jest to równocześnie pierwszy przewodnik po Sudetach Zachodnich przełożony z niemieckiego na polski. Pisze o nim Ryszard Kincel w swojej nowatorskiej publikacji zatytułowanej „U śląskich wód” wydanej w 1994 roku 
i poświeconej śląskim uzdrowiskom oraz pobytom w nich kuracjuszy z ziem polskich. Obszerny tytuł tego blisko dwustuletniego przewodnika wiele mówi o jego zawartości
i charakterze, brzmi bowiem następująco: „Olbrzymie Góry z widokami najznakomitszymi, porządkiem po sobie idącymi w dwudziestu dwóch rycinach wystawione wraz z mapą, ułożone przez Karola Mattis w Szmidebergu (Kowarach) a wyłożone na polski język przez urodzonego) J. Kołodziejskiego.”
Po tej dygresji powróćmy do tematu plenerowych spotkań w Kowarach, na których wiele się działo. Twórcza atmosfera sprzyjała pojawieniu się nowych tendencji, spontanicznych odkryć i programowych działań. Warsztatowe praktyki w obrębie konstruowania splotów, prześwitów i różnorodnych faktur związane z klasycznym przeplotem osnowy i wątku stopniowo zyskiwały kanoniczną formę. Zaczęto wiec poszukiwać innych inspiracji a zwłaszcza intensywnego koloru traktowanego po malarsku, którego zastosowanie w tkaninach powierzchniowo zdobionych znalazło swój szczególny wyraz. Obok malowania pędzlem na jedwabiu czy bawełnie pojawiła się
prastara technika batikowania różkiem przy użyciu wosku dająca tylko sobie właściwe efekty.
Eksperymenty wyszły i poza obszar tkaniny kiedy artyści zainteresowali się coraz bardziej popularną masą ręcznie czerpanego papieru pochodzącą z roślinnych surowców poddawanych osobistej obróbce i posługiwania się nią dla kreowania różnych strukturalnych form. Wszystkie te praktyki sprzyjały zdobywaniu osobistych doświadczeń, doskonaliły metody warsztatu, pobudzały inwencję, przyniosły też wiele sukcesów poszczególnym autorom przyczyniając się jednocześnie do sławy plenerów jako siły sprawczej tych osiągnięć.
Nowym elementem programowym w minionych kilku latach stały się przesłania tematyczne, o których mówi następująco ich inicjatorka Ewa Poradowska-Werszler, od początku organizująca całą akcję kowarskich plenerów: „Przesłanie pozwala ukierunkować wyobraźnię artystów, uporządkować poszukiwania twórcze podczas warsztatów, wywołać temat do dyskusji a co najważniejsze scalić wystawę poplenerową, która zawsze stanowi duży problem dla komisarza ekspozycji.”
Proponowane przesłania-tematy mają zwykle charakter metafory i podobnie jak figury stylistyczne w poezji pozwalające na tworzenie oryginalnych zestawień wyrazów o nowym znaczeniu, tak w dziedzinie plastyki sprzyjają powstawaniu zaskakujących skojarzeń, pobudzają wyobraźnią a ich realizacja generuje nowe jakości.
Pierwszym takim metaforycznym tematem zaproponowanym w 2000 roku był „ODLOT” kojarzony przez artystów dość jednoznacznie z odlotem ptaków, a wiec ich wizją najczęściej daleką od realizmu a jednak przywodzącą na myśl latające w powietrzu ptakokształtne obiekty wykonane z najróżniejszych tworzyw. Formalnym uzasadnieniem podjęcia tego tematu było opuszczenie domu w Karpaczu, przez 8 lat stanowiącego miejsce pobytu uczestników plenerów. Realizacje okazały się niebywale zróżnicowane a ich demonstracja w otwartej przestrzeni powietrznej na zakończenie spotkania wyjątkowo efektowna plastycznie.
Propozycją podjętą w następnym 2001 roku stał się „ŚLAD”, różnie interpretowany szczególnie jednak jako ślad pamięci, a wiec w formie różnego rodzaju zapisów, pisma, listów itp. Kolejny rok 2002 przyniósł bardziej poetyckie przesłanie. Brzmiało ono bowiem „MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ”. Jako jego ilustracje pojawiły się głównie wielorako potraktowane postacie aniołów, które od pewnego czasu zagościły i w wielu innych dziedzinach plastyki, szczególnie jako figurki z ceramiki lub drewna. Zapanowała bowiem moda na „anielskie” tematy, na którą odpowiedziały również plenerowe prace. Jednak nie tylko tego typu wizje pobudziły wyobraźnię artystów. Jako realizacje plastyczne przesłania znalazły się i inne rozwiązania m.in. kompozycje ilustrujące spadające krople deszczu, fotografie gałęzi i liści na tle nieba itp.
Kolejny 2003 rok przyniósł inne symboliczne przesłanie, które brzmiało również wieloznacznie, było to „ŹRÓDŁO”, tak też zostało przyjęte i dało wielkie pole do indywidualnych interpretacji. Obok ukazania bardziej czytelnie wizji życiodajnego źródła wpływającego na powierzchnie ziemi w przekazie plastycznym, hasło otworzyło niewyczerpane możliwości zaprezentowania źródeł inspiracji twórczych tkwiących nie tylko w obserwacjach otoczenia ale także we własnych przeżyciach.
Wreszcie najnowszym przesłaniem proponowanym na rok bieżący są „DARY NATURY”. Niesie ono w sobie także wiele skojarzeń od najbardziej bezpośrednich do symbolicznych, interesująca wydaje się więc perspektywa dla plenerowych realizacji. Etap spotkań z przesłaniem trwa zatem już piąty rok wzbogacając problematykę plenerów kowarskich i związaną z nimi twórczość.

Warszawa w lipcu 2004 Irena Huml



galeria foto