FESTIWAL SZTUKI WŁÓKNA
XXXII  Międzynarodowe Sympozjum 
"Warsztat Twórczy - Kowary 2005"

 

 

czas trwania miejsce pobytu   temat  druki,  publikacje

uczestnicy sympozjum    wystawy   opis pleneru  

sponsorzy teksty katalogowe galeria foto   

 

 


Czas trwania : 12 - 25 września  2005

Miejsce pobytu :
  Hotelik nad Jedlicą, 58 530 Kowary, ul. Podgórze 26,  tel/fax + 48 + 75 - 718-24-69  
Noclegi w pokojach dwu i trzy-osobowych, trzy posiłki dziennie na miejscu.
Przewidywana ilość uczestników: 26 - 28 osób.

  Temat :

Światło ziemi  

Z gęstwiny nocy
światło wypływa
między
kroplami rosy
cień
pozostaje.
Blaskiem fenomenu
droga jaśnieje 
głębiny
sztuki
przemierza.
Promieniem talentu 
dusza 
dotknięta 
słucha 
natury,
źródłem jest piękna.


Ewa Maria Poradowska Werszler

Das Licht der Erde  

Aus dem Dickicht der Nacht 
entströmt das Licht,
zwischen 
Tautropfen
bleibt ein Schatten.
Mit dem Glanz des Phänomens
leuchtet der Weg
durchzieht
die Tiefen der Kunst.
Ein Strahl des Talentes
berührt die Seele
lauscht der Natur,
ist die Quelle der Entzückung..

Druki, publikacje 

1 - Katalog,   ( Plakat PLENERU - 

a)  Katalog -- tekst na okładce :
 "2005  Festiwal Sztuki Włókna  XXXII Międzynarodowe Sympozjum KOWARY 32"
 20 strony - format A5, czarno/biały kreda 130 gr., okładka CMYK laminowana, język - polski, niemiecki,  nakład : 600 egz. ISBN 83-916161-7-7

   Opracowanie graficzne, łamanie, skład komputerowy katalogu, 
    projekt okładki , plakatu- Rafał Werszler
    Redakcja merytoryczna i korekta - Ewa M. Poradowska Werszler
   Druk : PETIT, Wrocław

b). - Plakat , CMYK, format A2

c). - Dokumentalny Film Video - VHS- DVD, czas : 45 minut, 
       twórca © Copyright by RAV Studio - Rafał Werszler

 

2 - Folder wystaw - projekt, druk - Rafał Werszler

• 2005 - Wystawa indywidualna Monika Lindner „Impresje tkackie" ; Galeria Tkacka „Na Jatkach”, Wrocław - 12.09.- 22.10.2005
• 2005 - Wystawa indywidualna - Honorata Werszler, Rafał Werszler "Przemyślenia"; 
Galeria Centrum, Kamienna Góra - 17.09 - 30.10.2005

 


Uczestnicy Sympozjum - WT Kowary

1. Basiewicz Barbara
2. Bibrowicz – Sikorska Aleksandra
3. Burak Sofia (Ukraina)
4. Burgielska Bożena (10xTAK)
5.
ChojnackaTeresa
6.
Damborska Ewa (Czechy)
7. Dmowska-Sawczuk Elżbieta
8. Herpich Hanns (Niemcy)
9.
Huml Irena
10.
Jaworska – Thomas Danuta
11. Jełowicka Maria
12. Kabacińska - Banaszkiewicz Anna
13.
Klieboldt Ulrike Barbara (Niemcy)
14. Kopeć Agnieszka
15. Lindner Monika (Niemcy)
16.
Mańko Sylwia
17. Motylski Janusz
18. Myskovets Tetyna (Ukraina)
19. Nachajska – Brożek Barbara
20. Owidzka Joanna
21. Peczenjuk Tamila (Ukraina)
22.
Pischtschan Charlotte Ute (Niemcy)
23. Piss Ewa
24. Poradowska – Werszler Ewa (10xTAK)
25. Puławska Hanna
26. Sak Dorota
27. Seidel Gertraude (Niemcy)
28. Szuszkiewicz - Spryszak Teresa
29. Werszler Honorata
30. Werszler Rafał
31. Wyszogrodzka - Trzcińska Małgorzata
32. Ziemińska - Pawlak Lidia
33. Zubczenko Galina (Ukraina)

 

wystawy

• 2005 -  XXXI Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna  – „Kowary 2004”
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra - 17.09-24.10.2005
- Verein der Freunde und Förderer Kreativer Kunste, Löbau, Niemcy - listopad - grudzień 2005
• 2005 - Wystawa indywidualna Monika Lindner „Impresje tkackie" ; Galeria Tkacka „Na Jatkach”, Wrocław - 12.09.- 22.10.2005
• 2005 - Wystawa indywidualna Maria Aleksandra Bibrowicz - Sikorska "Sztuka Włókna" ; Muzeum Stowarzyszenia Miłosników Kowar, Kowary  - 14.09 - 24.09.2005
• 2005 - Wystawa indywidualna - Sofia Burak "Formy strukturalne"; Galeria „im. Jana Pawła II”, Karpacz - 14.09.– 24.09.2005
• 2005 - Wystawa indywidualna - Maria Jełowicka "Architektura wełną - moje ogrody";
Galeria „Promocje”, Jelenia Góra - 9.09.2004 – 7.10.2004
• 2005 - Wystawa indywidualna - Honorata Werszler, Rafał Werszler "Przemyślenia"; 
Galeria Centrum, Kamienna Góra - 17.09 - 30.10.2005
• 2005 - "Rozwój tkactwa i włókiennictwa w Kotlinie Kamiennogórskiej" - Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra - 17.09 - 24.10.2005
• 2005 - 
Wystawa - Finisaż Sympozjum "Światło Ziemi" ; Miejski Ośrodek Kultury, Kowary - 24.09 - 25.11.2005
• 2005 -  "30 lat WT-Kowary w fotografii" ze zbiorów Ewy Marii Poradowskiej Werszler; Miejski Ośrodek Kultury, Kowary - 24.09 - 25.11.2005
• 2005 -  Wystawa indywidualna Maria Jełowicka "Architektura wełną - moje ogrody"; Galeria Tkacka „Na Jatkach”, Wrocław - 17.11.2004 - 7.01.2006


opis pleneru

 OGÓLNY PROGRAM „WT -  KOWARY  2003”

Informacje 

Temat - ”Światło ziemi”
Miejsce - „Hotelik nad Jedlicą”, 58 530 Kowary, ul. Podgórze 26. 
Czas trwania - 12.09. - 25.09.2005 r.

Adresaci
W Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy - Kowary ‘05” mogą 
uczestniczyć artyści, którzy kreują swoje dzieła z materiałów i surowców 
miękkich, włóknistych, roślinnych i zrealizują na wystawę zbiorową 
w 2006 r. dzieła z materiałów otrzymanych podczas Sympozjum.

Cel
Kontynuowanie tradycyjnych spotkań warsztatowych.
Wspólne poszukiwania twórcze w obszarze naturalnych materiałów 
tkackich, struktur i technik, oraz wymiana doświadczeń warsztatowych. 
Pokazy i ćwiczenia warsztatowe. Nawiązanie wzajemnych kontaktów 
artystycznych i wystawienniczych z innymi środowiskami tkackimi w kraju 
i za granicą. Tworzenie w Kowarach Międzynarodowego Centrum Sztuki 
Włókna. 

Seminaria
Omówienie tematu przewodniego „Światło ziemi”
Prezentacja dokumentacji „WT- Kowary ‘04”
Wykład prof. Ireny Huml “Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej
autorstwa Agnieszki Bender”.
Analiza listu Papieża Jana Pawła II do artystów w kontekście 
zorganizowania wystawy sztuki włókna.
Prezentacje dokumentacji uczestników Sympozjum „WT- Kowary ‘05”, 
zgodnie ze zgłoszeniami.
Prezentacja wystawy i konferencji na temat :”Życia i twórczości Wandy 
Bibrowicz”, które odbyły się 15.10.2004r. w Muzeum Tkactwa 
Dolnośląskiego w Kamiennej Górze.

Warsztaty
Prace warsztatowe przy zastosowaniu rozmaitych surowców: wełna, 
włókno, rośliny, papier. Pokaz warsztatu pisanki ukraińskiej 
i batikowania. Realizacja tematu plenerowego i aranżacja 
przestrzeni pt. ”Światło ziemi”. 

Wycieczki
Wyjazd artystyczno-studyjny do Pragi (Czechy) 


sponsorzy wymienieni w katalogu 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, Wrocław

Ministerstwo Kultury - Departament Promocji Twórczości

Gmina Kowary - Burmistrz Miasta Kowary 

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

Projekt zrealizowano z dotacji Gminy Wrocław  (www.wroclaw.pl) 
w ramach Mecenatu Samorządu Wrocławia   

Stowarzyszenie Miłośników Kowar

Fabryka Papieru, celulozy w Dąbrowicy

Orzeł Linen Mill j.s.c, Mysłakowice

Fabryka Dywanów "KOWARY" S.A. (Prezes Fabryki Robert Leńko)  

Len S.A.

Galeria Tkacka Na Jatkach, Wrocław

Honorowy patronat
ZPAP O/Wrocław

Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze

 

Patronat medialny : Gazeta Kowarska

Patronat medialny : Radio BWR 101,1 FM

 


teksty katalogowe 

Dlaczego festiwal?

Władysław Kopaliński w „Słowniku wyrazów obcych i zwrotów 
obcojęzycznych” definiuje wyraz festiwal w sposób następujący: 
„okresowa uroczystość, złożona z imprez artystycznych oraz 
spotkań, umożliwiających przybyłym z różnych stron uczestnikom 
nawiązanie kontaktów kulturalnych” 
z łac. festivus „żywy, radosny, świąteczny”.

Od kuratora:
Międzynarodowe Sympozja Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy 
Kowary, w minionym trzydziestoleciu, przechodziły rozmaite 
przekształcenia. Decydującą rolę w ich kreowaniu odegrali 
sami artyści, którzy swoim talentem, potencjałem twórczym 
i zaangażowaniem udowodnili, że sztuka włókna jest dziedziną 
nieprzemijającą i wciąż dającą szansę nowym wypowiedziom 
artystycznym. Kształt programu sympozjum uwarunkowany 
jest od pozyskiwania nowych sponsorów, zaangażowania 
w przedsięwzięcie dyrektorów muzeów i menadżerów galerii 
oraz od coraz szerszego zainteresowania obserwatorów 
i miłośników sztuki włókna.
Sympozjum, którego nadrzędnym celem jest stworzenie, 
uczestniczącym w nim artystom, warunków do pracy twórczej, 
realizuje między innymi: naukowe wykłady, autorskie prezentacje 
twórczości, wystawy wraz z uroczystymi wernisażami oraz 
spotkania z mieszkańcami Kowar i okolic. Ponadto, 
przedsięwzięcie, którego nie sposób przecenić, to obcowanie 
ze sztuką, czyli „podróże artystyczne” do muzeów i galerii 
Dolnego Śląska, Czech i Niemiec.
Wieloaspektowość sympozjum upoważnia do nadania mu tytułu 
zamykającego się w trzech słowach: „Festiwal Sztuki Włókna”.

Ewa Poradowska Werszlergaleria foto