XXVIII  Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna
"Warsztat Twórczy - Kowary 2001"

 

towarzyszące  - 10 Międzynarodowemu Triennale Tkaniny (Łódź)

 

czas trwania miejsce pobytu   temat  druki,  publikacje

uczestnicy sympozjum    wystawy   opis pleneru  

sponsorzy teksty katalogowe galeria foto   


Czas trwania : 6 - 21 październik 2001

Miejsce pobytu :
Hotel „Przywodzie”, 58 530 Kowary, ul.Karkonoska 16

Temat :   Ślady

Druki, publikacje :

1 - Katalog - ( okładka - ) - tekst na okładce :
    "2001  WARSZTAT TWÓRCZY KOWARY Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna 28"
       24 strony - format A5, monochromatyczny kolor sepia, język - polski,  
       nakład : 500 egz. ISBN 83-916161-1-8

   Opracowanie graficzne, łamanie, skład komputerowy katalogu, projekt okładki - Rafał Werszler
    Redakcja merytoryczna i korekta - Ewa M. Poradowska Werszler
    Druk : P.P. KONTRA, Janusz Boś

2. - Zaproszenie na wystawę poplenerową - format A4 skłdany na 4 części monochromatyczny w brązach, Wydawca : Muzeum Karkonoskie, Szklarska Poręba

3. - Plakat , monochromatyczny, format A2

4. - Dokumentalny Film Video - VHS, czas : 45 minut,
       twórca © Copyright by RAV Studio - Rafał Werszler

PRASA

1) Kurier Kowarski (, , ) październik - listopad - grudzień 2001, strona 16, 17, 18; Tytuł artykułu : " Warsztat Twórczy Kowary"; autor : Ewa Poradowska Werszler, Krzysztof Sawicki

2) -  () tytuł artykułu "Odejście od nitki wełnianej"; autor : Małgorzata Potoczak Pełczyńska

 

Uczestnicy Sympozjum - WT Kowary 2002  

stan katalogowy skład  rzeczywisty
1. Bibrowicz - Sikorska Aleksandra  
2. Buchalik - Drzyzga Agata
3. Buczek Małgorzata  
4. Burgielska Bożena  
5. Damborska Ewa
6. Frymark - Błaszczyk Kazimiera
7. Jaworska - Thomas Danuta  
8. Kobak - Pisowacka Anna  
9. Kołaczkowska Urszula  
10. Łukasiewicz Zygmunt  
11. Łukiewska Ewa
12. Motylski Janusz
13. Netier Ariela  
14. Nachajska Brożek Barbara  
15. Owidzka Joanna
16. Popowa - Heżyńska Anna
17. Poradowska - Werszler Ewa  
18. Puławska Hanna
19. Seidel Gertraude
20. Skopińska Helena
21. Szuszkiewicz - Spryszak Teresa
22. Taranek Dorota  
23. Tegsell Hjördis  
24. Tokar Ivanna  
25. Werszler Honorata
26. Zaniewicka - Goliszewska Anna  
27. Zubczenko Galina

 1.Aleksandra Bibrowicz – Sikorska  
 2.Agata Buchalik – Drzyzga (10xTAK)  
 3.Małgorzata Buczek  
 4.Bożena Burgielska (10xTAK)  
 5.Ewa Damborska (Czechy)  
 6.Kazimiera Frymark - Błaszczyk  
 7.Danuta Jaworska – Thomas  
 8.Anna Kobak – Pisowacka  
 9.Urszula Kołaczkowska  
10.Zygmunt Łukasiewicz  
11.Ewa Łukiewska  
12.Janusz Motylski  
13.Barbara Nachajska – Brożek  
14.Joanna Owidzka  
15.Anna Popowa -Hyżyńska (Ukraina)  
16.Ewa Maria Poradowska – Werszler (10xTAK)  
17.Hanna Puławska  
18.Gertraude Seidel (Niemcy)  
19.Helena Skopińska  
20. Teresa Szuszkiewicz – Spryszak  
21. Dorota Taranek  
22.Hjördis Tegsell (Szwecja)  
23.Ivanna Tokar (Ukraina)  
24.Honorata Werszler  
25.Anna Zaniewicka - Goliszewska  
26. Galina Zubczenko (Ukraina)

Goście:  
Prof.Hanns Herpich  
Dyr.Norbert Zawisza

 

  wystawy

                                                                                                                                        
  • 2001 - XXVII Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary’2001” ; Muzeum Karkonoskie; Szklarska Poręba, 10.X.2001-05.I.2002

• 2001 -Wystawa Indywidualna - Hjördis Tegsell,  „Sztuka papieru”, Galeria Tkacka „Na Jatkach”, Wrocław  06.X.-30.X.2001

• 2001 - Wystawa Indywidualna z cyklu „Twórczość wyrażona w tkaninie”-„Rytmy”, Agata Buchalik- Drzyzga, Galeria Fabryki Dywanów, Kowary  09.X.-20.X. 2001

• 2001 - Wystawa Indywidualna -  Małgorzata Buczek „Obszary papieru”, Galeria „Promocje”, Jelenia Góra ; 11.X.-09.XI.2001

• 2001 - Wystawa Indywidualna - Ewa Łukiewska,  „Autorefleksja”, Galeria „im. Jana Pawła II”, Karpacz ; 12.X. – 20.X.2001

• 2001 -Wystawa Indywidualna - Ewa Damborska,  „Tajemnice włókna”, 
Galeria „Centrum”, Kamienna Góra ; 15.X.-31.XII.2001

• 2001 -Wystawa Indywidualna - Aleksandra Bibrowicz- Sikorska,  „Jedwabne morze”, 
Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra  ; 15.X.-31.XII.2001

opis pleneru

WYCIECZKI :

 15.X.2001 - Krzeszów, Chełmsko Śląskie


TEKST SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO Z WT KOWARY

Artyści sztuki włókna przywitali trzecie tysiąclecie w Kowarach.
Sympozjum „Warsztat Twórczy - Kowary 2001” było włączone do cyklu wydarzeń artystycznych towarzyszących 10 Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi.

Rada Miasta Kowar przychylnie nastawiona do  inicjatywy spotkań twórców, oraz w dalszym ciągu pełniony patronat nad „Warsztatami Twórczymi - Kowary” przez Fabrykę Dywanów,  przyczyniły się do ponownego zorganizowania Sympozjum w Kowarach. Po dziesięcioletniej przerwie miasto stało się świadkiem spotkań warsztatowych artystów sztuki włókna z kraju i z zagranicy. Artyści  zachwycali się urokami malowniczo położonego miasteczka, które zmienia swe oblicze, stając się piękniejszym, dzięki pracom renowacyjnym.

Miejscem pobytu został hotel „Przywodzie”, usytuowany w okolicy stawów rekreacyjnych. Stanowił on również obiekt ,w którym można było realizować prace warsztatowe. Otoczenie inspirowało twórczo i pobudzało do realizacji wspólnego tematu pt. „Ślady”.
Wyspa położona między stawami, była ulubionym miejscem do fotografowania i videofilmowania powstałych prac, oraz do prezentacji mody lnianej, która została wykonana  z inicjatywy artystów i Zakładów lniarskich „Orzeł” w Mysłakowicach.

Kluczowym programem Sympozjum są wystawy towarzyszące zorganizowane w ważniejszych miastach Dolnego Śląska. 
Wystawy pozostaną w Galeriach przez następne miesiące zgodnie z harmonogramem prac Galerii, dzięki temu przedłuża się cykl spotkań twórców  z miłośnikami sztuki włókna.

Przedstawiony  program wystaw, jest dowodem dużego zainteresowania sztuką włókna, nie tylko przez twórców, lecz i przez animatorów sztuki. Tak szeroko rozbudowana impreza artystyczna, powstała z woli i inicjatywy artystów sztuki tekstylnej, powinna zdobyć tytuł festiwalu sztuki włókna na Dolnym Śląsku.

(patrz spis wystaw - powyżej) 

Najlepsze prace na wystawie zbiorowej zostały nagrodzone przez międzynarodowe jury Nagrodą im. A. Sienkiewicz.
Nagrody otrzymali za swoje dzieła następujący artyści:
I - Nagroda za pracę z wełny kowarskiej - Barbara Nachajska - Brożek, „ Islandia”
I - Nagroda za pracę lnianą - Lidia Ziemińska - Pawlak „Obiekt”
II - Nagroda za pracę lnianą - Ewa Maria Poradowska - Werszler „Isomodos”
III - Nagroda za pracę lnianą - Honorata Werszler „Kompozycja I”

Podczas trwających warsztatów uczestnicy Sympozjum realizowali dzieła z rodzimych materiałów, między innymi: z wełny, lnu, celulozy.
Został zorganizowany również kurs malowania pisanki ukraińskiej, oraz czerpania papieru.
W godzinach wieczornych odbywały się wykłady i pokazy dokumentacji twórczej artystów uczestniczących w Sympozjum, oraz zaproszonych gości.

     07.10. 2001- Ewa Bergel - „Spirale”, 
                Włodzimierz Hyżyński - „Ceramika”.
08.10. 2001- Ewa Werszler - „Kowary 2000”
09.10. 2001- Prof.Kazimiera Frymark - Błaszczyk - „Lubniewice 2001”
10.10. 2001- Joanna Owidzka - „Curitiba,Brazylia”, 
               „Wystawa Polsko - Izraelska w   Warszawie” 
11.10. 2001- Aleksandra Bibrowicz-„Miniatura Tkacka na Darze Pomorza 2001”, 
                    Ewa Łukiewska - ERA ART., Sopot 2001”.
12.10. 2001- Ognisko na wyspie, dyskusje na wyspie.
13.10. 2001- Dyr. Norbert Zawisza - „Triennale Tkaniny Unikatowej w Łodzi”.
                    Zygmunt Łukasiewicz - „Pokaz mody wełnianej”
14.10. 2001- Prof. Hanns Herpich -  „Artyści w Guatemalii, oraz uroczystości pasyjne”.
15.10. 2001- Ewa Damborska - „Tajemnice włókna w Łodzi”,
16.10. 2001- Hanna Puławska - „Podróż do Bretanii”,
                     Gertreude Seidel - „Wystawa indywidualna i twórczość sakralna”,
                     Zygmunt Łukasiewicz - „Podróż do Paryża”.
17.10. 2001- Hanna Kobak - Pisowacka - „Dokumentacja własna”,
                    Anna Popowa -  „Dokumentacja własna”,
                    Galina zubczenko - „Relacja z pobytu Papieża we Lwowie”.
18.10.2001- Hanna Skopińska - „Dokumentacja własna”,
                     Anna Zaniewicka - „Architektura Gaudiego w Barcelonie”.
19.10. 2001- Danuta Jaworska - Thomas - „Propozycje na 30-lecie Sympozjum”,
                    Ewa Maria Poradowska - Werszler - „Pielgrzymowanie”.
20.10. 2001- Pokaz warsztatowy, zakończenie, kolacja , spotkanie ze sponsorami i przedstawicielami miasta Kowar. ( Burmistrz, Mieczysław Ławer, Janusz Piepiora, Dariusz Brzozowski, Krystyna Henike, Roman Zalewski, Barbara Średniawa ).

Należy nadmienić, że tegoroczne Sympozjum zostało odwiedzone przez Dyrektora Centralnego Muzeum Włokiennictwa w Łodzi - Norberta Zawiszę,  Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, wybitnego artystę sztuki tekstylnej - Hannsa Herpicha, cenioną artystkę sztuki włókna - Ewę Bergel, oraz  artystę ceramika z Ukrainy - Włodzimierza Hyżyńskiego, który prowadził kurs batiku i pisanki ukraińskiej. Również odbywały się spotkania całkiem spontaniczne i nie zaplanowane z zainteresowanymi osobami , które dowiedziały się o tradycyjnych „Warsztatach Twórczych - Kowary” i chciały uczestniczyć w spotkaniach, pracach warsztatowych lub uczestniczyć w seminariach. Byli oni szczególnie miłymi gośćmi.

W dniu 21.10. 2001 Sympozjum zostało zakończone, artyści rozjechali się do swoich domów, zainspirowani nowymi tematami i otrzymanymi materiałami  do dalszej pracy twórczej.
Serdeczne pożegnania sugerowały chęć ponownego spotkania się w tym samym miejscu w przyszłym roku.

 Sprawozdanie sporządziła:  dr Ewa Poradowska - Werszler - Kurator Sympozjum


sponsorzy wymienieni w katalogu 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, Wrocław

Zrealizowano przy pomocy finansowej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dofinansowano w ramach
Mecenatu Samorządu Wrocławia 

Dofinansowano ze środków
Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dofinansowano ze środków
Urzędu Miasta Kowary  

Sponsorem przedsięwzięcia jest
Meander, Świat Papieru, Wrocław

Fabryka Papieru, celulozy w Dąbrowicy

Orzeł Linen Mill j.s.c, Mysłakowice

Fabryka Dywanów "KOWARY" S.A. (Prezes Fabryki Robert Leńko)

Sponsorem przedsięwzięcia jest
BIG Bank S.A. O/Wrocław  

Honorowy patronat
ZPAP O/Wrocław

 

teksty katalogowe - brak

 

 

galeria foto

PLENEROWY POKAZ  MODY :