Z Krosna do Krosna

I  Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej
"Warsztat Twórczy - Kowary 2000”

 

 

miejsce i czas wystawy uczestnicy wystawy    

  informacja o wystawie   galeria foto   

 


Miejsce wystawy :
 
Galeria “Orzeł” Zakłady Lniarskie, Mysłakowice -  17.X. – 15.XI.2000  

wernisaż 17.X.2000 (wtorek) godz. 16.00

WT 2000 

Inforamcja o wystawie

Muzeum Rzemiosła w Krośnie organizuje I Międzynarodową wystawę sztuki lnu p.t.: „z krosna do Krosna”, którą zamierza kontynuować w cyklu 2-letnim.
Wystawa będzie prezentowana w Euroregionie KARPATY ( Polska, Ukraina, Słowacja, Węgry) i będzie miała charakter wystawy wędrującej.
Założenia merytoryczne wystawy zostały oparte na doświadczeniach Biennale Małych Form Tkackich., powstałych z inicjatywy art. plast. Ewy Marii Poradowskiej - Werszler, której jednocześnie Muzeum powierzyło funkcję doradcy artystycznego Biennale.

Celem wystawy jest:

1.Nawiązanie do tradycji tkactwa lniarskiego w Krośnie i regionie Karpat.
2.Stworzenie warunków do eksponowania dzieł powstałych na bazie lnu.
3.Utworzenie w Krośnie cyklicznych spotkań artystów ich dzieł, wymiany myśli i doświadczeń. 
4.Utworzenie w Muzeum Rzemiosła w Krośnie kolekcji tkaniny artystycznej powstałej z lnu.

Regulamin uczestnictwa:

1.     Pierwsza wystawa będzie prezentacją dzieł artystów zaproszonych przez Organizatora, premiera wystawy odbędzie się w Krośnie w 2 000 r.

2.     Powołane Jury dokona oceny prac i przyzna nagrodę „Prządki”

3.     Prace zgłoszone na wystawę powinny zawierać minim.75% lnu, wymiary  prac nie mogą być niejsze niż  25 x 25 x 25 cm i większe niż 60 x 60 x 60 cm., waga max.3kg., technika prac dowolna.

4.     Prace powinny stanowić własność autora i powinny być przystosowane do ekspozycji.

5.     Udział w wystawie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w mediach.

6.     Każdy uczestnik wystawy otrzyma katalog.

Terminy, adresy:

1. Każdy uczestnik wystawy powinien przysłać wypełnioną kartę uczestnictwa oraz  slajd  24x36mm lub fotografię kolorową dobrej jakości 13 x 18 cm. zgłoszonej pracy

2. Prace na wystawę należy przesłać starannie opakowane, za szkody powstałe podczas  transportu Organizator nie bierze odpowiedzialności.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami przez 1 rok od daty wystawy premierowej w Krośnie.

4.     Po zakończeniu wystawy prace zostaną odesłane autorom na koszt Organizatora.

5.     O terminie otwarcia wystawy zostaną Państwo powiadomieni osobnym komunikatem.


Adres KONTAKTOWY :

Muzeum Rzemiosła w Krośnie
ul.Piłsudskiego 17, 38 400 Krosno
Tel. 013/ 432 41 88
Dyr. Ewa Mańkowska


Uczestnicy wystawy 

1.Andrzej Rajch
2.Elżbieta Kędzia
3.Krystyna Górska
4.Lidia Hoczaj
5.Elżbieta Nawrocka-Stanecka
6.Małgorzata Siwek
7.Bolesław Tomaszkiewicz
8.Jolanta Wagner
9.Anna Olczyk - Kocik
10.Bożena Kaluga
11.Małgorzata Wyszogrodzka-   Trzcinka
12.Danuta Sienkiewicz
13.Zofia Litak
14.Kazimiera Frymark -   Błaszczyk
15.Adriana Błaszczyk
16.Aleksandra Mańczak
17.Ewa Latkowska - Żychska
18.Krystyna Mieszkowska -  Dalecka
19.Małgorzata Antoszewska -   Moneta
20.Barbara Argasińska -  Łozińska
21.Aleksandra Bibrowicz -  Sikorska
22.Łukiewska Ewa
23.Ewa Bergel
24.Barbara Nachajska - Brożek
25.Maria Teresa Chojnacka
26.Maria Białowolska
27.Bożena Burgielska
28.Krystyna Dyrda - Kortyka
29.Jadwiga Leśkiewicz -Zgieb
30.Agata Buchalik - Drzyzga
31.Ewa Maria Poradowska -  Werszler
32.Anna Kobak - Pisowacka
33.Urszula Kołaczkowska
34.Dobrosława Kowalewska
35.Bogusław Kowalewska
36.Emilia Domańska
37. .Małgorzata Flisek
38.Andrzej Banachowicz
39.Anna Buczkowska
40.Włodzimierz Cygan
41.Zygmunt Łukasiewicz
42.Dorota Taranek
43.Michał Dejnega (Ukraina)
44.Ritta Hager (Węgry)
45.Jadczuk - Bogomazowa     (Ukraina)
46.Natalia Maximowa (Ukraina)
47.Tatiana Miskovets(Ukraina)
48.Hanna Puławska
49.Ewa Rosiek - Buszko
50.Małgorzata Tokarska
51. Małgorzata Buczek
52.Hanna Żywicka

53. Anna Borsovska - Nemcova    (Słowacja)

galeria foto