FESTIWAL SZTUKI WŁÓKNA
XXXVIII  Międzynarodowe Sympozjum 
"Warsztat Twórczy - Kowary 2011"

 

 

czas trwania miejsce pobytu   temat  druki,  publikacje

uczestnicy sympozjum    wystawy   opis pleneru  

sponsorzy teksty katalogowe galeria foto   

 

 


Czas trwania :   12-25 września  2011

Miejsce pobytu :
  Hotelik nad Jedlicą, 58 530 Kowary, ul. Podgórze 26,  tel/fax + 48 + 75 - 718-24-69  
Noclegi w pokojach dwu i trzy-osobowych, trzy posiłki dziennie na miejscu.
Przewidywana ilość uczestników: 24 osóby.

  Temat : Jedlica jako symbol życia

Druki, publikacje 

1 - Katalog,   ( Plakat PLENERU - (pobierz katalog:  )

a)  Katalog -- tekst na okładce :
 "2011  Festiwal Sztuki Włókna  XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum KOWARY "
24 strony - format A4, CMYK  kreda mat 130 gr., okładka CMYK laminowana,  ISBN 978-83-61598-10-7

   Opracowanie graficzne, łamanie, skład komputerowy katalogu, 
    projekt okładki , plakatu- Rafał Werszler
    Redakcja merytoryczna i korekta - Ewa M. Poradowska Werszler
   Druk : Grafikon, Wrocław

b). - Plakat , CMYK, format A2

c). - Dokumentalny Film Video - DVD, czas : 45 minut, 
       twórca © Copyright by RAV Studio - Rafał Werszler

 

Uczestnicy Sympozjum - WT Kowary

 

Lista uczestników WT Kowary 2011 (katalogowa) Rzeczywiście w WT Kowary 2011 udział wzięli :

1. Bibrowicz-Sikorska Aleksandra 
2. Buczek-Śledzińska Małgorzata
3. Burgielski Bartosz
4. Burgielska Bożena
5. Chojnacka Maria Teresa
6. Damborska Eva 
7. Godszling Agnieszka 
8. Hanns Herpich
9. Jełowicka Maria
10. Juszkiewicz Paulina
11. Klimov Wolodymyr
12. Leśkiewicz – Zgieb Jadwiga
13 . Lis Paula 
14. Nachajska- Brożek Barbara 
15. Piss Ewa Elżbieta 
16. Poradowska-Werszler Ewa Maria 
17. Rębisz-Werszler Honorata 
18. Suwara Marta
19. Szuszkiewicz – Spryszak Teresa 
20. Tokar Marta
21. Walczak Izabela
22. Werszler Rafał 
23. Wróblewska-Markiewicz Małgorzata
24. Zaychenko Sofiya
25. Żywicka Hanna

1. Bibrowicz-Sikorska Aleksandra 
2. Buczek-Śledzińska Małgorzata
3. Burgielski Bartosz
4. Burgielska Bożena
5. Chojnacka Maria Teresa
6. Damborska Eva 
7. Godszling Agnieszka 
8. Jełowicka Maria
9. Juszkiewicz Paulina
10. Klimov Wolodymyr
11. Leśkiewicz – Zgieb Jadwiga
12 . Lis Paula 
13. Nachajska- Brożek Barbara 
14. Piss Ewa Elżbieta 
15. Poradowska-Werszler Ewa Maria 
16. Rębisz-Werszler Honorata 
17. Suwara Marta
18. Szuszkiewicz – Spryszak Teresa 
19. Tokar Marta
20. Walczak Izabela
21. Werszler Rafał 
22. Wróblewska-Markiewicz Małgorzata
23. Zaychenko Sofiya

wystawy

• 2011 -  XXXVII Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna  – „Kowary 2010”
- Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra - 
• 2011 - Wystawa indywidualna Rafał Werszler ; Galeria „Cudzysłów”, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Foksal 3,  Warszawa
• 2011 - Wystawa indywidualna Honorata Rebisz - Werszler ; Galeria Tkacka „Na Jatkach”, Wrocław
• 2011 - Wystawa indywidualna Ewa Piss ; Muzeum Stowarzyszenia Miłośników Kowar, Kowary  - 
• 2011 - Wystawa indywidualna - Aleksandra Bibrowicz-Sikorska; Muzeum Karkonoskie, Dom Braci Hauptmanów, Szklarska Poręba - 
• 2011 - Wystawa indywidualna - Barbara Nachajska Brożek; Galeria „Promocje”, Jelenia Góra - 
• 2011 - Wystawa indywidualna - Eva Damborska; Galeria Centrum, Kamienna Góra - 
• 2011 - Wystawa indywidualna - Ewa Poradowska-Werszler; Galeria Kowarskie Kopalnie, Kowary - 
• 2011 - 
Wystawa R-OBO - Finisaż Sympozjum "Jedlica" ; Hotelik nad jedlicą, Kowary - 25.09..2011


opis pleneru

 OGÓLNY PROGRAM „WT -  KOWARY  2011”

Temat: „Jedlica - rzeka jako symbol życia”
Czas trwania: 12.09. - 25.09.2011 r.
Miejsce: „Hotelik nad Jedlicą”, 58 –530 Kowary, ul. Podgórze 26. 

W Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary'11” uczestniczą artyści, którzy kreują swoje dzieła z materiałów 
i surowców włóknistych i zaprezentują je na zbiorowej wystawie w 2012 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. 
Cel
Kontynuowanie wieloletnich tradycji spotkań warsztatowych oraz tworzenie plenerowego Centrum Sztuki Włókna 
w Kowarach. Wspólne eksperymenty twórcze w obszarze naturalnych materiałów tkackich, struktur i technik, oraz wzajemna wymiana doświadczeń warsztatowych na różnych płaszczyznach. Umacnianie kontaktów artystycznych
i wystawienniczych oraz więzi międzypokoleniowych między uczestnikami Sympozjum i mieszkańcami Kowar. Zaproszenie dzieci i młodzieży z kowarskich szkół na wernisaże w galeriach i muzeach w regionie dolnośląskim, oraz na spotkania 
warsztatowe w pracowni „nad Jedlicą” w Kowarach. Rozwijanie zainteresowań rękodzielniczych wśród najmłodszego pokolenia mieszkającego w Kowarach. Tworzenie stałej kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej w zbiorach Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz rozwijanie współpracy z galeriami i muzeami w regionie dolnośląskim. 
Seminaria
• Omówienie tematu wiodącego: „Jedlica - rzeka jako symbol życia”
• Prezentacje dokumentacji uczestników Sympozjum „WT- Kowary 2011”, zgodnie ze zgłoszeniami.
• Informacje o działalności wystawienniczej w Galerii Tkackiej „Na Jatkach” we Wrocławiu.
• Spotkania i dyskusje z krytykami sztuki oraz zaproszonymi gośćmi. 
Warsztaty
Wykonywanie prac warsztatowych przy użyciu rozmaitych surowców: włókno, przędza, rośliny, papier z zastosowaniem
techniki tkactwa klasycznego i eksperymentalnego, gorącego i chłodnego batikowania, ręcznie wytwarzanego papieru, folowania wełny, dziewiarstwa, oraz koronki klockowej. W warsztatach mogą uczestniczyć dzieci
i młodzież z Kowar.
Wyjazdy studyjne
Zwiedzanie miejsc związanych z tradycjami tkackimi na Dolnym Śląsku i w regionie przygranicznym (Czechy, Niemcy). Wyjazdy studyjne do Pragi (Czechy)
Dokumentacja
Filmowanie akcji plenerowych, dokumentacja fotograficzna, multimedialna, 
kronika, wspomnienia, zapiski, księga pamięci. 


sponsorzy wymienieni w katalogu 

Organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej 

serdecznie dziękuje za wsparcie projektu środkami finansowymi :

Współfinansują:

Urząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.dolnyslask.pl„Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016”
Projekt współfinansowany przez Miasto WrocławImpreza jest współfinasowana ze środków Miasta Kowary

Współorganizatorzy:


UAM - Poznań, WPA - Kalisz

Galeria Tkacka “na Jatkach”, Wrocław

Muzeum Tkactwa, Kamienna Góra

Galeria Centrum, Kamienna Góra

Galeria Promocje, Jelenia Góra

Muzeum Karkonoskie, Dom Braci Hauptmannów, Szklarska Poręba

Dom Tradycji Miasta, Kowary

Galeria nad Jedlicą, Kowary

Galeria Kowarskie Kopalnie

  


teksty katalogowe 

Festiwal Sztuki Włókna

Festiwal Sztuki Włókna jest dolnośląskim wydarzeniem artystycznym, obejmującym wszystkie działania twórcze odbywające się podczas dwutygodniowego pobytu artystów na Międzynarodowym Sympozjum „Warsztat Twórczy - Kowary” w Kowarach. Wystawy prezentujące tkaninę artystyczną, oraz spotkania autorskie z lokalną społecznością objęły swym zasięgiem muzea i galerie w wielu miastach w kraju i za granicą, należą do nich: Kowary, Wrocław, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Karpacz, Dzierżoniów, Świebodzice, sporadycznie Łódź i Warszawa oraz Ceska Skalica w Republice Czeskiej 
i Löbau w Niemczech. 

Cytat z tekstu pt. „Tytuł wykładnią przemian” autorstwa prof. Ireny Huml (wstęp do katalogu XXVI. Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Włókna,WT-Kowary'99), mówi o przyczynach naturalnych przemian kowarskiej imprezy: „Zasięg kowarskich spotkań twórczych poszerzał się stopniowo lecz systematycznie. Przekroczył najpierw granice środowiska i obejmować zaczął autorów, uprawiających tę dyscyplinę, pochodzących z różnych regionów kraju, 
a następnie artystów przybywających z kontynentu europejskiego, by wreszcie pokonać i tę barierę terytorialną. Plenery stawały się więc swego rodzaju tyglem, w którym mieszały się nie tylko języki narodowe, ale również języki plastyczne, temperamenty, nastroje, doświadczenia,
i wizje, tym bardziej odmienne, im większy i bardziej zróżnicowany etnicznie był zespół uczestników. Umiędzynarodowienie stało się więc bezspornym faktem i znalazło swój wyraz 
w tytule imprezy” - Międzynarodowe Sympozjum Warsztat Twórczy-Kowary”.
Słowa napisane u schyłku XX wieku, nie zestarzały się, nadal są aktualne i są drogowskazem dla dalszych rozwojowych działań w dyscyplinie sztuki włókna, która wciąż intryguje i otwiera przed artystami nowe źródła wiedzy i eksperymentów twórczych. 
Napawa radością fakt, iż na Sympozjum pojawiają się młodzi artyści z tak zw. pokolenia „cyfrowego”. Budzi to wielką nadzieję na przetrwanie kryzysu sztuki włókna i zrodzenie się nowego nurtu, na bazie doświadczeń artystów, którzy w drugiej połowie XX wieku wypromowali 
w świecie polską tkaninę unikatową.

Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler,
Wrocław, sierpień, 201

 

 

Jedlica - rzeka jako symbol życia

Motto: „Kropla drąży skałę, nie siłą lecz ciągłym spadaniem”
Owidiusz

Miasto Kowary, dzięki swojemu położeniu, z widokami na malownicze górskie pejzaże, daje artystom nieograniczone impulsy do pracy twórczej. Rozciągnięte wzdłuż wartko płynącej Jedlicy, zwraca uwagę uczestników „WT – Kowary”, na nadprzyrodzone piękno natury i ciekawostki architektoniczne. Przepływająca przez Kowary rzeka Jedlica rozdzieliła miasto na prawobrzeżną|
i lewobrzeżną część, wymuszając budowę mostków i kładek między zwartą miejską XVIII w. zabudową, przypominającą czasy zamożności tutejszych mieszkańców i okolic. Rzeka o długości 15 km, w słowniku geograficznym określona potokiem, zaczyna swój bieg w Karkonoszach na wysokości 1000 m n. p. m., w pobliżu przełęczy Okraj. Tryskające świeżą, rześką wodą źródełko, daje początek wijącej się Jedlicy. Zadaniem tego niedużego potoku jest odwodnienie północnego zbocza Kowarskiego Grzbietu oraz zachodnich zboczy Rudaw Janowickich. W środkowym i dolnym biegu dolina potoku wyznacza zachodnią granicę Rudaw Janowickich, następnie przepływa przez Kowary, Kostrzycę, Mysłakowice i Łomnicę, w której wpływa do rzeki Łomnicy, aby z nią zjednoczyć się w drodze ku bezkresnemu morzu.
Na pozór mały, bystry potok, w porze deszczowej, potrafi zmienić się w groźną, szeroko rozlewającą się wodę. Po powodzi, odnotowanej pod koniec XIX wieku, Jedlica została uregulowana. Współcześnie koryto rzeki obmurowano kamieniami z rodzimych górskich terenów zabezpieczając w ten sposób sąsiadujące z nią okolice przed niespokojną wielką wodą w czasie wzmożonych deszczów. Na kamiennym moście, naprzeciwko Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny stoi pomnik św. Jana Nepomucena (1725 r.), patrona m. in. mostów, przepraw rzecznych, zasiewów i pól chronionych przed powodzią, oraz patrona życia rodzinnego. Lubię tę rzeźbę i zawsze, gdy przyjeżdżam do Kowar, pierwsze kroki kieruję do Św. Jana, świadka historii tych ziem. Wpatruję się w posąg wykonany w piaskowcu i sięgam pamięcią wstecz licząc upływający czas, który kiedyś związał mnie z tą miejscowością. Przesuwają się przed oczyma kadry wspomnień minionych plenerów tkackich. Co roku w tym miejscu witam Kowary. 
Temat Sympozjum WT-Kowary2011, zwraca uwagę na symboliczne znaczenie rzeki i uświadamia nam nieprzerwaną płynność egzystencji. Nurt rzeki jest ilustracją wrodzonych cech i talentów związanych ze sposobem myślenia, zachowania a także odczuć zmysłowych. Symbolizuje również życiową siłę przepływającą przez ludzkie ciało, która ma wpływ na emocje i dojrzałość umysłu. Zdarza się jednak, że człowiek chciałby powstrzymać bieg rzeki i protestując, płynie pod prąd, lub czepia się jej brzegów. Powodem takich emocji może być zbyt mocne przywiązanie do codzienności i posiadanych rzeczy, nawet takich, których pozornie nie lubi. Człowiek postępując wbrew własnemu przeznaczeniu nie zastanawia się nad tym, że każde doświadczenie rodzące sprzeciw wobec własnego losu jest niczym głaz lub pień zwalonego drzewa, które blokują drogę małemu strumykowi zmierzającemu ku morzu, by się 
z nim zjednoczyć. W tak pojmowanej symbolice, spoglądając na bieg własnego życia spostrzegamy nieustanne zmierzanie do bezkresnej wieczności. Przytoczone słowa greckiego filozofa Heraklita z Efezu (540/480 p.n.e) „ Panta rhei” – wszystko płynie, nic nie trwa wiecznie, lub „niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki”, bo już inne napłynęły w nią wody, prowokują do przetransformowania swoich potrzeb, pragnień, pożądań na takie, które pozwolą pełniej cieszyć się życiem i realizować swoje talenty, tu i teraz . 

Prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler,
Wrocław, sierpień, 2011galeria foto