O REGIONIE :  MIEJSCOWOŚCI • KARKONOSZESZLAKI 

miejscowości
Bolków | Borowice | Cieplice | Jagniątków | Jelenia Góra | Karpacz | Kowary | Mysłakowice | Piechowice Podgórzyn | Przesieka | Sosnówka | Szklarska Poręba | Zachełmie | Kamienna Góra

  Kamienna Góra

Oficjalna strona kamiennej Góry : http://www.kamiennagora.pl


Kilka faktów z historii  Kamiennej Góry

Najstarsze udokumentowane ślady działalności człowieka na obszarze obecnego powiatu kamiennogórskiego sięgają epoki kamienia. LudzieEPITAFIUM - CHEŁMSKO ŚL. osiedlali się w pobliżu rzek, dających im zaopatrzenie w wodę i umożliwiających im uprawianie rybołówstwa. Okoliczne puszcze pozwalały na rozwijanie łowiectwa i zbieractwa. Najważniejsze stanowiska archeologiczne to: Leszczyniec (narzędzie kamienne - odkryte w roku 1897, a datowane na I okres brązu), Niedamirów, Gorzeszów oraz Ptaszków, gdzie znaleziono narzędzia do uprawy roli z okresu neolitu. Ówczesne osadnictwo plemienne charakteryzowało się pewnym mieszaniem wpływów słowiańskich i germańskich. Penetracja osadnicza tych niezależnych grup etnicznych przebiegała jednak od siebie niezależnie, gdyż oddzielały je granice naturalne. Ten stan rzeczy zmienił się w XI wieku, kiedy to na terenie Śląska ścierały się wpływy polskie, czeskie i niemieckie.

PANORAMA KAMIENNEJ GÓRY - POCZ. XVIIIW.1100 r. - książę Bolesław Krzywousty poprowadził wyprawę na Czechy przez Bramę Lubawską.
1138 r. - następuje podział dzielnicowy kraju.
1241 r. - w bitwie pod Legnicą ginie Henryk Pobożny - tak upada państwo Henryków: Brodatego i Pobożnego.
1242 r. - księżna Anna - wdowa po Henryku II Pobożnym spełniając wolę zmarłego męża ofiaruje benedyktynom z czeskich Opatovic ziemie w Kresowym Borze (obecnie Krzeszówek) na założenie klasztoru.
1249 r. - Bolesław Rogatka zezwala benedyktynom lokować wieś targową Landeshute (Kamienna Góra), na prawie niemieckim i przekazuje klasztorowi 270 prętów lasu na terenie położonym między rzekami Zadrna i Lesk.
1292 r. - książe Bolko I sprowadza na ziemie odkupione od benedyktynów w 1289 r. zakon cystersów. W Kamiennej Górze powstaje nowy murowany zamek, jeden z najpotężniejszych na obwodzie księstwa świdnickiego. W tym samym roku prawa miejskie otrzymuje Lubawka.
1334 r. - Kamiennej Górze nadano nowe przywileje, m. in. prawo mili, pełen samorząd i sądownictwo.
1345 r. - Kamienna Góra została zdobyta przez króla Jana Luksemburskiego.
1348 r. - książę Bolko II odbiera miasto cesarzowi Karolowi IV Luksemburskiemu, stosując fortel w owych czasach długo komentowany (wprowadza do miasta rycerzy ukrytych w wozach z sianem).
1392 r. - po śmierci księżnej Agnieszki, wdowy po księciu Bolku II, całe księstwo, a wraz z nim Ziemia Kamiennogórska przechodzi we władanie korony czeskiej.
1425-31 r. - wojny husyckie pustoszą okolice Kamiennej Góry (m.in. Lubawkę). Sama Kamienna Góra obroniła się przed husytami, pomiosła jednak spore szkody od ognia.
1526 r. - w Czechach obejmuje władzę austriacka dynastia Habsburgów (Ferdynand I). W ten sposób Śląsk, a co za tym idzie, także ZiemiaWITRAŻE Z KAMIENNOGÓRSKIEGO RATUSZA Kamiennogórska, staje się częścią monarchii habsburskiej.
XVI w. - następuje dynamiczny rozwój gospodarczy tych ziem m.in. dzięki tkactwu lnu.
1618-1648 r. - wojna trzydziestoletnia przerwała rozkwit gospodarczy tych ziem. Kamienna Góra trzydziestokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Była plądrowana i palona zarówno przez Szwedów jak i wojska cesarskie.
1676 r. - w Kamiennej Górze założono konfraternię kupiecką, zajmującą się sprzedażą płótna. Względna stabilizacja polityczna przyczyniła się do ożywienia gospodarczego (m.in. handlu), a to z kolei spowodowało odbudowę i rozbudowę Kamiennej Góry, Chełmska Śląskiego, Lubawki oraz okolicznych wsi.
1742 r. - Kamienna Góra z Gryfowem, Kowarami, Jelenią Górą przystępuje do Górskiego Ziemstwa Handlowego.
23.06.1760 r. - bitwa pod Kamienną Górą, tzw. "Pruskie Termopile". Miasto bronione przez 11 tysięcy żołnierzy pruskich, zostaje zdobyte przez armię austiacką feldmarszałka Ernesta Gideona barona von Laudona.
II połowa XVIII w. - w okolicy powstają pierwsze manufaktury tkackie.
23.03.1793 r. - bunt tkaczy w Chełmsku Śląskim, Kamiennej Górze oraz Lubawce.
05.06.1809 r. - w Kamiennej Górze wprowadzono ustawę o samorządzie miejskim i utworzono radę miejską.
10.09.1810 r. - król pruski Fryderyk III wydaje edykt nakazujący likwidację i wywłaszczenie wszystkich zakonów śląskich. Cystersi z Krzeszowa tracą swoje dobra.
XIX w. - następuje dynamiczny rozwój gospodarczy Kamiennej Góry i okolic: pojawiają się duże fabryki włókiennicze, tkalnie, a także kolej żelazna. W miastach powstają szkoły, szpitale i infrastruktura komunalna.EPITAFIUM RODZINY VON ZEDLITZ - MARCISZÓW
   Działania wojenne pierwszej oraz drugiej wojny światowej ominęły wspomniane tereny, które zasadniczo nie ucierpiały w trakcie walk. W okresie międzywojennym, na tym terenie, nastąpił dynamiczny rozwój turystyki i sportu. Powstały obiekty sportowe o ponadregionalnym znaczeniu, m.in. w Lubawce wybudowano zespół obiektów, który posłużył niemieckim sportowcom do przygotowań na olimpiadę w Berlinie w 1936 r.

   Maj 1945 r. - Kamienna Góra i okolice zostają zajęte przez wojska radzieckie Pierwszego Frontu Ukraińskiego. Konsekwencją umów międzynarodowych, zawartych przez aliantów, było wysiedlenie miejscowej ludności w głąb Niemiec. Na jej miejsce napłynęła ludność polska z terenów przyłączonych do Związku Radzieckiego, a także z okolic Nowego Sącza i centralnej Polski.